Organisationsprofil

Organisationsprofil

Research Group for Criminal Justice Ethics bedriver forskning i etiske spørgsmål vedrørende retssystemers indretning og virker. Dette favner også etiske spørgsmål, der knytter an til politiarbejde, domstolenes virke, og straffesystemets indretning. Et særligt forskningsmæssigt fokus ligger på spørgsmål om, hvilke handlinger der bør kriminaliseres, samt hvordan og hvor hårdt forbrydelser bør straffes.

Forskergruppen har i en årrække beskæftiget sig med en række mere præcise projekter, som f.eks. spørgsmål om brug af neurovidenskab i retssale, og anvendelse af såkaldte neurointerventioner i kriminalitetsforebyggelse. Endvidere har gruppen for nyligt igangsat projekt om de etiske aspekter ved anvendelse af kunstig intelligens i udmåling af straf.

Forskergruppen er hjemmehørende ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet, og består af seniorforskere og et skiftende antal Ph.D.-studerende og postdocs.

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller