Organisering, Etik & Social Bæredygtighed

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppen Organisering, Etik & Social Bæredygtig (OrgESS) er en tværfaglig, samfundsvidenskabelig forskningsgruppe, der kombinerer sociologiske, psykologiske, antropologiske, kønsteoretiske, organisationsteoretiske, økologiske og filosofiske forskningsperspektiver. Forskningsgruppen beskæftiger sig med menneskers og organisationers mangfoldige måder at skabe og forholde sig til de transformationer, som de til stadighed er involveret i som følge af direkte interventioner og samfundsmæssige forandringer.

Særligt er forskningsgruppen optaget af at bidrage til den stadige diskussion og nuancering af, hvilke kriterier, der kan hævdes i forbindelse med social bæredygtighed. Social bæredygtighed er således et centralt begreb for forskningsgruppen. I OrgESS’ forskning nuanceres begrebet social bæredygtighed, så det kan forstås som lige fordeling af ressourcer, som en sanselighed mellem mennesker, en etik som handler om anerkendelse af den anden som værdig, og som et fænomen, der er tæt knyttet til konkrete levesteder, fællesskaber og solidaritetsøkonomi. Når der er fravær af social bæredygtighed, taler vi om det som menneskelig ’gældssættelse’ og omsorgssvigt. Vi arbejder med social bæredygtighed i dets egen ret, men tæt koblet med økonomisk og økologisk/miljømæssig bæredygtighed.

Forskningsgruppen udvikler den videnskabelige forståelser af, hvordan sådanne transformationer kan få og bevare en social forankring. Det indebærer en interesse for at undersøge, hvorledes transformative bevægelser af og i sociale sammenhænge bliver meningsfulde for de involverede. Og det indebærer forskning i de etikker, som indgår i organiseringers socio-materielle praksisser.

Forskningsgruppens arbejde undersøger og bidrager til viden om sociale forandringer, hvordan de opstår, skabes og kan understøtte menneskers muligheder for at leve meningsfulde liv på tværs af forskellige samfundsmæssige og organisatoriske forandringer. En særlig interesse for forskergruppen er at udvikle indsigten i sammenhængen mellem forandring og etik, og dermed forståelsen for, hvordan interventioner i alle former for organiseringer kan involvere en etik, som gør forandringerne socialt bæredygtige.

Forskningsgruppen OrgESS’ forskning i social bæredygtighed knytter sig især til:

 • Social forandring, sociale interventioner og social innovation & entreprenørskab
 • Organiseringers betydning for menneskers arbejds- og hverdagsliv
 • Alternative organisationer/virksomheder, demokratisk lederskab/ejerskab, samskabelse
 • Køns- og klassebaseret ulighed og sociale bevægelser som transformative drivkræfter
 • Utopiers rolle for udviklingen af tanker om radikal (social) forandring

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Vores arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 1 - Afskaf fattigdom
 • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
 • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller
 • Re:ERUA CoCult: Towards a participatory data governance for community heritage documentation

  Ziku, M. (Ophavsmand), Michalakis, K. (Ophavsmand), Caridakis, G. (Ophavsmand), Konstadakis, M. (Ophavsmand), Trichopoulos, G. (Ophavsmand), Reyes, E. (Ophavsmand), Szoniecky, S. (Ophavsmand), Dupret, K. (Ophavsmand), Eschweiler, J. (Ophavsmand), Lemeunier, C. (Bidrager), Oikonomidi, E. (Bidrager), Komvou, K. (Bidrager), Manoura, E. (Bidrager), Mouzala, M. (Bidrager), Mitsel, V. (Bidrager), Kountourou, K. (Bidrager), Mohamed, A. (Bidrager), Mohamed, R. (Bidrager), Ali, A. (Bidrager), Rogers, Y. (Bidrager), Ali Nazari, Q. (Bidrager), Jama, S. (Bidrager), Egueh, S. (Bidrager), Yousuf, H. (Bidrager), Mohammadi, R. (Bidrager), Hossain, P. (Bidrager), Mohamed, B. (Bidrager) & Muhumed, W. (Bidrager), Zenodo, 2023

  Datasæt