Nationalt Netværk for Velfærdsstudier

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Netværkets formål er at bidrage til og udvikle empiriske og teoretiske analyser og forståelser af velfærdsstater, især med fokus på den skandinaviske velfærdsstatsmodel, samt at formidle viden herom. Det skal sikre nationalt og internationalt samarbejde om forskning og undervisning indenfor en bred tematisk vifte af samfundsvidenskabelig velfærdsforskning.

Medlemmerne er forskere fra danske universiteter og forskningsinstitutter med interesse for velfærdsforskning. Netværket er dermed åbent for alle forskere med interesse for, viden om og indsigt i de nordiske velfærdsstater. Forskning kan have en såvel national som komparativ tilgang, såvel disciplinært som interdisciplinært, især med udgangspunkt i samfundsvidenskabelige teorier og metoder. Et særligt formål med netværket er at udvikle og formidle den komparative metode og analyser.

Netværkets aktiviteter retter sig mod det danske forsknings- og uddannelsesmiljø. Der forventes organiseret netværksmøder to gange årligt, samt et antal on-line forsknings- og formidlingsseminarer rettet mod et bredere publikum. Andre fælles aktiviteter kan være organiseringenaf fælles forsknings ansøgninger og Summer School kurser. Netværket samarbe med det europæiske netværk for velfærdsanalyse (ESPANet - The European Network for Social Policy Analysis) og vil bidrage til ESPANets aktiviteter.

Publikationsnetværk

Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne.