Organisationsprofil

Organisationsprofil

 

Miljøet ændrer sig i tid og rum, både som resultat af naturlige faktorer og som resultat at menneskelige aktiviteter. Ændringerne foregår på tidslige og rumlige skalaer fra meget små til meget store. På den rumlige skala omfatter gruppens forskning emner af global karakter, f.eks. klimaændringer, såvel som af mere lokal karakter, f.eks. erosion og naturforvaltning. På den tidslige skala spænder forskningsemnerne over den geologiske fortid, den historiske fortid, nutiden og fremtiden.

Gruppens arbejdsområde er miljødynamik og anvendt økologi i bredeste forstand. Emnet vand et er fællestræk for det meste af det arbejde, der foregår i gruppen, hvad enten det drejer sig om akvatiske økosystemer, organismers vandbalance, vandets kredsløb eller menneskets udnyttelse af akvatiske ressourcer og systemer. Gruppens forsknings foregår indenfor følgende områder:

 • Økotoksikologi og risikovurdering
 • Populationsbiologi og -modellering
 • Marin biogeokemi
 • Planktonøkologi
 • Plante-økofysiologi
 • Vandets kredsløb, herunder samfundsmæssige interaktioner og implikationer.
 • Erosionsprocesser og -modellering
 • Økohydrologi og remote sensing
 • Landskabsøkologi
 • Naturforvaltning
 • Økologisk palæontologi
 • Kvartær datering / Quadlab
 • Miljøhistorie og -arkæologi; studiet af fortidens miljøforhold og ressourcer, samt befolkningens udnyttelse af og påvirkning af disse.

 

Netværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på punkterne.

Publikation 1980 2018

Projekter 2001 2031

NanoTransfer: Implementation of novel tools to assess metal nanoparticle uptake and trophic transfer

Selck, H., Jensen, A. T., Baun, A., Sturve, J. & Mouneyrac, C.

01/01/201601/01/2020

Projekter: Forskning

KELPEX: Kelp export: fuel for adjacent communities in changing arctic ecosystems?

Pedersen, M. F., Ramirez-Llodra, E., Wernberg, T., Fredriksen, S., Norderhaug, K. M., W. Fagerli, C., Filbee-Dexter, K., Coll, M., Vanreusel, A., Dunthorn, M. & Pedersen, T.

Norsk Forskningråd

01/01/201631/12/2018

Projekter: Forskning

Aktiviteter 1988 2017

4. Internationale akvakulturmesse - Farmers Day 2017

Jepsen, P. M. (Deltager), Thomas Allan Rayner (Deltager), Højgaard, J. K. (Deltager)
11 okt. 2017

Aktivitet: Deltagelse i workshop, seminar og kursus

Fil

Fratrædelsesforelæsning: Nationalparker i Danmark - Hvad er meningen?

Brandt, J. (Oplægsholder)
29 apr. 2016

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidrag

Priser

Qnano travel grant

Amalie Thit Jensen (Modtager), 2013

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser