• PostadresseVis på kort

  Universitetsvej 1, Bygning 11.2

  4000 Roskilde

  Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Miljødynamikgruppens forskning og undervisning omhandler ændringer i miljøet i tid og rum, hvad enten disse ændringer sker som resultat af naturlige faktorer eller som resultat af menneskelige aktiviteter. Gruppen arbejder med:

 • Processer på store, globale, skalaler som f.eks. klimaændringer.
 • Processer på økosystem og populationsskala, som f.eks. effekter af miljøfremmede stoffer.
 • Processer på molekylær skala som f.eks. stress-relateret gen-ekspression, herunder også hvordan vi kan udnytte nye typer af organismer og produktionsformer i biologisk produktion.

En stor del af gruppens forskning tager sit udgangspunkt i akvatisk økologi, men gruppen arbejder også inden for terrestrisk økologi og fysisk geografi. Gruppen arbejder især inden for følgende områder:

 • Økotoksikologi, plastikforurening og risikovurdering.
 • Marin økologi, herunder næringsstofkredsløb i de kystnære farvande.
 • Planktonøkologi.
 • Plante-økofysiologi.
 • Biologisk produktion, især baseret på vandlopper og mikroalger.
 • Jordbundsprocesser.

En stor del af gruppens forskning er anvendelsesorienteret og sker i tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere af alle kategorier: Fx myndigheder, institutioner og virksomheder.

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller
 • Best Poster award

  Jensen, Amalie Thit (Modtager), 2015

  Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

 • Best paper award

  Ramasamy, Praveen (Modtager), 2014

  Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

 • Best paper award

  Ramasamy, Praveen (Modtager), 2010

  Pris: Priser, stipendier, udnævnelser