Miljø, Energi, Transport - Regulering, Innovation og Klimapolitik

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningen har til formål at udvikle viden om samspillet mellem samfundsudviklingen og dens naturgrundlag. Denne viden danner grundlag for planlægning i forhold til miljø, energi, produktion og transport. Gruppens forskning er rettet imod tværfaglige problematikker, og omfatter dermed både naturvidenskabelige, teknologiske og samfundsvidenskabelige aspekter af problemer relateret til udvikling og udnyttelse af natur, ressourcer, infrastruktur og teknologi. Forskningen omfatter såvel identifikation af miljøbelastning og ikke bæredygtig ressourceudnyttelse som udvikling af kriterier og strategier for bæredygtig udvikling af virksomheder, sektorer, områder og økonomier. Den omfatter endvidere analyser af tendenser i den økonomiske og naturmæssige udvikling og analyser af den politik, regulering og planlægning, der styrer modernisering og overgange til bæredygtig udvikling. Endelig omfatter forskningen demokratiprocesser, deltagelse og interesser i udformningen af politik, regulering og planlægning.

Forskningen har især fokus på følgende planlægningsområder:

  1. Energi og klima: Vurdering af vedvarende energiressourcer og -teknologier, energieffektivisering og overgang til den post-fossile økonomi samt vurdering af politikker og projekter og deres effekter på energi- og andre markeder.  Offentlig regulering og planlægning af energi- og vandinfrastruktur.
  2. Produktions- og forbrugssystemer: Udvikling af strategier for omstilling til mere bæredygtige teknologier og teknologiske systemer med fokus på styring af transitionsprocesser og understøttelse af nicher for udvikling af bæredygtigt byggeri, transport- og energisystemer
  3. Transportplanlægning og regional udvikling: udvikling af miljøvenlige og effektive transportsystemer, regulering af transporten, planlægning af transportinfrastruktur og konsekvenser for lokalområders tilgængelighed og attraktivitet.
  4. Farlige kemikalier: Samspillet mellem industri, politik og naturvidenskabelig ekspertise indenfor risikovurderingen af kemikalier, implementering af den nye kemikalielov REACH og betydningen heraf for virksomheder, miljø og sundhed
  5. Globalisering og miljø: Udvikling og miljøomstilling i globale produktionssystemer. Udvikling af nationale og internationale institutioner til at håndtere grænseoverskridende miljøproblemer. Udviklingslandes adgang til og finansiering af opbygning af bæredygtige energisystemer baseret på tidssvarende teknologi.
  6.  Miljøviden og miljøkommunikation: Anvendelse af miljøfaglig viden og kommunikation af miljøviden i virksomheder, produktionskæder, sektorer og vidensystemer.

Blandt de tilgange, der anvendes, kan nævnes:

"    Økologisk økonomi - naturgivne, teknologiske og etiske rammer for økonomisk aktivitet og institutionelle rammer for potentiel udnyttelse af naturen til økonomisk og ikke-økonomisk velfærd.

"     Teknologisk-organisatoriske og økonomiske analyser af teknologier, industriel økologi, produkters livscykler og produktionsstrategier.

"    Socioøkonomisk vurdering af projekter, planer og udviklingsscenarier, deres bidrag til indfrielse af overordnede samfundsmæssige mål samt metodeudvikling vedrørende bl.a. diskontering, værdisætning, mål-middel-analyse.

"    Risikoanalyse og miljøpolitisk prioritering under statistisk og videnskabelig usikkerhed og udmøntning af forsigtighedsprincippet.

"    (+ mange flere af de tilgange/metoder/forskningstraditioner, der anvendes i gruppen)

Netværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på punkterne.

Publikation 1988 2018

Projekter 1997 2021

PARC: Partnerskab for Cirkulære Kommuner

Christensen, T. B.

01/08/201801/08/2020

Projekter: Forskning

LINC: LOOP CITY INtelligent Commuting

Christensen, T. B. & Villadsen, H.

01/06/201801/06/2021

Projekter: Forskning

LegValue Horizon 2020

Lybæk, R.

01/06/201701/06/2020

Projekter: Forskning

Aktiviteter 1999 2018

TEFI Tourism Education Future Initiatives.

Meged, J. W. (Deltager), Holm, J. (Deltager), Haraszuk, S. M. (Deltager), Henriette Kragh Jacobsen (Deltager)
2 jun. 20186 jun. 2018

Aktivitet: Organisation og deltagelse i konference

Fil

Strategier for industrielle symbioser - Offentlige myndigheders rolle

Christensen, T. B. (Oplægsholder)
2 maj 2018

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidrag

Climate Change Mitigation

Christensen, T. B. (Oplægsholder)
20 mar. 2018

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidrag

Priser

Poster Award Autumn 2009

Araceli Bjarklev (Modtager), 4 sep. 2009

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

RUCinnovations erhvervsrettede entreprenørpris

Araceli Bjarklev (Modtager), 17 sep. 2010

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser