Organisationsprofil

Forskningen i Metrik adresserer samspillet mellem samfundsudvikling og teknologiudviklingen med særligt fokus på problemstillinger, der omhandler miljø, energi, natur og ressourcer. Forskere i gruppen arbejder tværfagligt, søger strategisk læring og er handlingsorienteret med forskning i og for bæredygtig udvikling inden for transport, energi, landbrug, byggeri, industri og turisme.

Forskningen i gruppen går ofte på tværs af det samfundsvidenskabelige og de naturvidenskabelige/tekniske hovedområde, eksempelvis relateret til studier af implementering af vedvarende energi, hvori teknologisk indsigt omkring ressourcestrømme og teknologivurderinger kobles med samfundsvidenskabelig viden om regulering og planlægning. Der arbejdes både med kvalitative data og kvantitative data herunder laboratorieforsøg og -analyser.

Forskningen i Metrik gruppen anskues inden for tre strategiske felter:

Omstilling til en ressourceeffektiv, grøn og konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi: Inden for dette felt fokuserer forskningen mod at bidrage til udvikling af vidensgrundlaget for planlægning rettet mod grøn omstilling, cirkulær økonomi, bæredygtig transport og udvikling af bæredygtige produktions- og forbrugssystemer.

At beskytte og bevare naturkapital: Inden for dette felt orienteres forskningen mod udvikling af vidensgrundlaget, herunder metoder, teorier og koncepter, rettet mod beskyttelse og bevaring af naturkapital, eksempelvis ved studier af metoder til reduktion af plastik forurening eller ved udvikling af conservation agriculture. Hertil kommer desuden studier af hvordan økosystem funktioner og services kan danne grundlag for kompetenceopbygning og læring.

Beskyttelse mod miljørelaterede belastninger og risici for deres sundhed og trivsel: Inden for dette felt forskes der i at reducere miljøbelastningen fra eksempelvis transportsektoren (planlægning af kollektiv trafikforsyning, mobilitet), affaldssektoren (reduktion af mikro-plastaffald og udnyttelse af organisk dagrenovation) og landbrugssektoren (lukkede næringsstofkredsløb og kulstoflagring i jord).

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Vores arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi
 • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller
 • National ENERGY GLOBE Award Denmark 2018

  Syberg, Kristian (Modtager), Palmqvist, Annemette (Modtager) & Christensen, Thomas Budde (Modtager), 2018

  Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

 • Poster Award Autumn 2009

  Bjarklev, Araceli (Modtager), 4 sep. 2009

  Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

 • RUC Forskningsformidlingspris 2018

  Syberg, Kristian (Modtager), Christensen, Thomas Budde (Modtager), Palmqvist, Annemette (Modtager) & Khan, Farhan (Modtager), 18 sep. 2018

  Pris: Priser, stipendier, udnævnelser