• PostadresseVis på kort

    Universitetsvej 1, Bygning 27

    4000 Roskilde

    Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Vi forsker i Fysik og Matematik ud fra et helhedsorienteret perspektiv karakteriseret ved de tre aspekter ’I’, ’Om’ og ’Med’, som skaber synergi mellem fagene og sætter rammerne for tværfaglige diskussioner.

  • I fysik’ er vores grundvidenskabelige forskning centreret om simple, bløde og komplekse stoffers struktur og dynamik. Vi stræber efter en grundlæggende forståelse af materialers egenskaber på en længdeskala, der rækker fra det atomare og molekylære til det makroskopiske.  Vores metode er forskellige former for eksperimenter i tæt samspil med computersimuleringer og matematisk modellering.

  • I matematik’ udfoldes gennem arbejdet med grundvidenskabelige forudsætninger for matematisk modellering med særlig fokus på dynamiske systemer.

  • Matematikkens og fysikkens didaktik danner rammen om hovedparten af forskningen ’Om matematik og fysik’, og der er løbende i IMFUFA på forskellig vis refleksion over aspekter af fagenes videnskabsteori og historie.
  • ’Med fysik og matematik’ udspændes af matematisk modellering i biologi og medicin, særligt fysiologi og epidemiologi. IMFUFA huser desuden instituttets samlede tværfaglige aktiviteter inden for epidemiologi. 'Med'-perspektivet udspændes yderligere af klassisk matematisk fysisk modellering med udgangspunkt i vores arbejde med bløde og amorfe stoffer. Vi er også engagerede i mere anvendelsesorienterede projekter i samspil med private og offentlige eksterne partnere.

IMFUFA er et fagfællesskab i konstant bevægelse og et center for kritisk faglig refleksion. Vores helhedsorienterede perspektiv danner en frugtbar ramme for et enestående internationalt forskningsmiljø, hvor forskere og studerende i både fysik og matematik beriger hinandens forskningsfokus og fag i discipliner, der ellers traditionelt er karakteriseret ved ekstrem specialisering. IMFUFA har et højt specialiseret værksted, hvor nye eksperimentelle opstillinger løbende udvikles i et tæt samarbejde mellem forskere og teknikere.

IMFUFA organiserer en seminarrække, der afspejler faggruppens bredt orienterede forskningsprofil set fra skiftevis en ’i’, en ’om’ og en ’med’ synsvinkel. IMFUFA er en forkortelse for ’Indsatsområdet for Studiet af Matematik og Fysik samt deres Funktioner i Undervisning, Forskning og Anvendelser’.

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller