Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningen i Center for Magt, Medier og Kommunikation (MMK) har til formål at undersøge og analysere udøvelse af magt via medierne. Forskningen kobler tre indbyrdes forbundne dimensioner ved mediernes magt: Produktion, indhold og brug. Disse tre dimensioner er ikke tidligere blevet integreret i dansk forskning på området, og der er derfor et stort behov for at lave empiriske undersøgelser inden for en dansk kontekst. Både som grundforskning og som anvendt forskning vil vi tilvejebringe et solidt grundlag for forståelsen af medie-magtmekanismer i det danske samfund, der kan danne udgangspunkt for forskellige policy-tiltag. Centret vil også styrke dansk forsknings muligheder for at indgå i internationale komparative undersøgelser af magt og medier. Konkret vil forskningen i MMK blive baseret på en kombination af for det første en række fælles centrale datasæt om medie-magt og for det andet en række undersøgelser inden for specifikke analyseområder, der afspejler de deltagende forskeres ekspertiser i relation til medie-magt. Tilsammen bidrager de to typer forskningsaktiviteter til en mediemagtudredning. Både de fælles centrale datasæt og de specifikke analyseområder vil dække forskellige typer af politiseret medieret kommunikation, f.eks. nyheder, kampagner, lobbyisme og strategisk organisationskommunikation.

MMK undersøger magtperspektiver på medier og kommunikation, og bygger videre på strategien fra det tidligere satsningsområde. MMK er et fagligt forum for udvikling af teorier samt produktion af empirisk viden om udøvelse af magt i, igennem, og via medierne. MMK arbejder på tværs af traditionelle metodiske siloer ved at kombinere produktionsanalyser, indholdsanalyser og receptionsanalyser.

Netværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på punkterne.

Publikation 2002 2019

Denmark: Voluntary Accountability Driven by Political Pressure

Blach-Ørsten, M., Hartley, J. M. & Flensburg, S. 1 jan. 2018 The European Handbook of Media Accountability. Eberwein, T., Fengler, S. & Karmasin, M. (red.). New York: Routledge, s. 54-62 16 s. (Routledge International Handbooks).

Publikation: Kapitel i bog/rapport/konferenceprocesBidrag til bog/antologi

Domesticating Smartphones

Bertel, T. F. 2018 Smartphone Cultures. Vincent, J. & Haddon, L. (red.). New York: Routledge, s. 83-94 11 s.

Publikation: Kapitel i bog/rapport/konferenceprocesBidrag til bog/antologi

Projekter 2012 2018

Mediernes valgdækning

Burkal, R.

01/05/2015 → …

Projekter: Forskning

Forebyggelse gennem medier

Burkal, R.

01/04/2015 → …

Projekter: Forskning

Aktiviteter 2003 2018

Green Templeton College Research Talks Symposium

Schrøder, K. C. (Deltager)
1 mar. 2018

Aktivitet: Deltagelse i workshop, seminar og kursus

Copydan Verdens TV

Eberholst, M. K. (Deltager)
30 maj 2017

Aktivitet: Organisation og deltagelse i konference

Priser

Doris Graber Award

Rasmus Kleis (Modtager), 22 maj 2014

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Tietgenprisen

Rasmus Kleis (Modtager), 27 maj 2014

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser