Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppen i Ledelse og organisation

Gruppens forskningsfokus: Forskergruppen bedriver forskning i ledelse og organisation og organiseringsprocesser i virksomheder og organisationer, herunder erhvervsvirksomheder, professionelle, frivillige og offentlige organisationer og flydende netværk. Forskerne arbejder på tværs af forskellige discipliner, når de undersøger temaer, der er af betydning for virksomheder og organisationer af alle former og størrelser, herunder organisation; ledelse; CSR og legitimitet; bæredygtighed, ledelsesfilosofi; strategi; HRM; projektledelse og digitalisering, teknologi og organisatoriske forandringer.

Nøgleforskningsfelter: Ledelse, bæredygtighed, organisationsteori, organisationsændringer, personaleledelse, projektledelse, digitalisering, CSR og legitimitet, filosofi, strategi, regnskab og økonomi.

Gruppens ambitioner: Gruppen har til formål at bidrage til studiet af ledelse og organisation på internationalt niveau og sikre, at de erhvervsøkonomiske uddannelsers brede fagfelter er dækket af aktive forskere.

Publikationer og medlemmer af gruppen: Forskergruppen har siden etableringen i 2015 haft mere end 20 registrerede medlemmer og mere end 400 registrerede publikationer.

Sådan har gruppen til hensigt at støtte og fremme forskning: Forskergruppen organiserer regelmæssige fælles aktiviteter, såsom: Organisering af igangværende sessioner i løbet af året, organisering af skriveophold, facilitering af fælles ansøgninger om finansiering, organisering af seminarer, workshops og konferencer. Gruppen arbejder også sammen om udgivelse af tidsskriftsartikler og antologier. Desuden faciliterer forskningsgruppen i mere snævre rammer mere intensive feedbackprocesser for medlemmer, der skriver artikler eller bøger til udgivelse.

Organisation af forskergruppen: Forskergruppen er organiseret omkring mindre forskerteams og forskningsprojekter. Disse forskerteams fokuserer på særlige forskningsområder inden for ledelse og organisation.

Forskningsfokus: kritiske undersøgelse af forretning og virksomheder i en global kontekst i relation til bæredygtighed, FN’s verdensmål, etik, legitimitet, systemteori og organisatoriske systemer; studie af menneskelig ressourceledelse, projektledelse, organisatorisk forandring, teknologi i organisationer (f.eks. AI, robotter og sundhedsteknologi); ledelse, organisation og bæredygtighed i lokalmiljøet (f.eks. Grønland og lande med begrænset statsdannelse); forskning i ESG og bæredygtighedsrapportering inden for finans og regnskab; Ledelse, organisation og offentlig ledelse (f.eks. politisk ledelse, administrationsetik, organisering og ledelse af politisk kommunikation).

Kontakt: Jacob Dahl Rendtorff (jacrendt@ruc.dk)

Emneord

  • Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi
  • Verdensmål

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller