Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppen Kultur og medier (KM) er en tværfaglig forskningsgruppe, der samler forskere på tværs af fagene under Institut for kommunikation og humanistisk videnskab. Fælles for forskerne er en kritisk og nysgerrig tilgang til kultur og medier samt en interesse i at undersøge både kultur- og mediefænomener indholdsmæssigt og formmæssigt, samt at sætte fænomenerne ind i deres samfundsmæssige kontekst.

Forskningsgruppen fungerer pt. som en ’pop up’-gruppe, der samler sig som konkrete aktiviteter. Det kan være at skrive en bog sammen, at lave en læsegruppe om et særligt fagemne eller at arrangere gæsteforelæsninger. Disse aktiviteter er åbne for alle instituttets forskere (også de, der ellers har primært hjemme i andre forskningsgrupper).

Gruppen er interesseret i både at beskrive, analysere, forstå og diskutere forskellige kulturelle praksisser, samt belyse dem i deres sammenhæng med den sociale, politiske og historiske samfundsmæssige kontekst, de indgår i.

Mediemæssigt er der en interesse i at analysere og undersøge mediers betydninger og mediers teknologiske sider samt medie ’affordances’. Empirisk arbejdes der med både traditionelle medier (såsom tv, aviser og litteratur), sociale medier (fx Facebook, dating apps., online kampagner, Twitter, mv) og digitaliseringer (herunder ADM, AI, mv).

Teoretisk og metodisk spænder forskningsgruppen bredt. Der arbejdes bl.a. med medieteori, kulturteori, post-koloniale teorier, semiotik, visuel kultur, kønsteori, affekt-studier, sprogteori, narratologi og critical race and whiteness theory. Metodisk dominerer kvalitative studier (herunder indholdsanalyse, diskursanalyse, interview, observationer og etnografiske tilgange), men også kvantitative studier finder sted.

Vi er interesseret i at bidrage til både ny teoriudvikling og nye metodiske tilbage til vores felt.

Vi bestræber, at forskningsgruppen skal være produktiv. Vores primære formål er at udveksle, sparre og støtte hinanden til at lave bedre forskning. Samtale og diskussion er i højsæde. Målet er, at forskningsgruppen vil udgøre et frugtbart fagmiljø for etablerede forskere såvel som ph.d.-studerende. 

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller