Organisationsprofil

Organisationsprofil

Interkulturelle Studier er en forskningsgruppe, hjemmehørende på Institut for Kultur og Kommunikation (IKH), Roskilde Universitet, der arbejder i grænsefladen mellem samfunds- og humanistisk videnskab. Vi studerer kulturmøder og kulturel kompleksitet ved at udforske forskelle og magt, lokalt og globalt, og i relation til tid og sted. Vores forskningstilgange trækker på perspektiver, teorier, metodiske overvejelser og analytiske praksisser, der omfatter et bredt spektrum af kilder, discipliner og teoretiske paradigmer. Vi er særligt optaget af at udforske processer, der bidrager til forskelssætninger, andetgørelser og hierarkiseringer, og som er baseret på forskelsmarkører (og deres intersektioner) i form af etnicitet, ’race’, køn, sprog, religion, klasse og natur/kultur mv.

Følgende fire prioriterede forskningsområder indgår i Interkulturelle Studiers arbejde:

  1. Køn, magt og diversitet. Dette tema sætter fokus på intersektioner af identitetsmarkører som køn, etnicitet, ‘race’, religion, og hvordan kategoriserings- og identifikationsprocesser spiller sammen med ulige magtrelationer.
  2. Migration, urban diversitet og kulturmøder. Fokus er på møder, diversitet og differentiering som resultat af migration med en særlig interesse for at udforske ideer om og dynamikker i forbindelse med forandringer af ’nationen’ og urbane rum.
  3. Postkoloniale studier på tværs af globale relationer. Inden for dette tema er fokus ikke kun globale nord-syd, men også syd-syd og syd-nord relationer. Herunder studeres nutidige kulturelle, litterære, filmiske, medier og tekstproduktioner inter/nationalt.
  4. Sprog-kultur relationen og sprogmøder. Studier af sprog-kultur relationen og sprogmøder nytænker det sprog- og kulturteoretiske felt i et transnationalt og globalt perspektiv. Herunder udforskes flersprogethed og kulturel heterogenitet i relation til forskellige sociale identiteter, kategorier, repræsentationer og kontekster.

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Vores arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 1 - Afskaf fattigdom
  • Verdensmål 6 - Rent vand og sanitet
  • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi
  • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller