Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

Publikationer

Filter
Bog
1999

L'apartheid globale: globalizzazione, marginalizzazione economica, destabilizzazione politica

Amoroso, B., 1999, Roma: Lavoro.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

New theories of discourse: Laclau, Mouffe and Zizek

Torfing, J., 1999, Oxford: Blackwell Publishing.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Socialt udsatte enlige mødre med flere børn

Kristensen, C. J., 1999, Frederikshavn: Dafolo.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

State, Society and the Environment in South Asia

Madsen, S. T., 1999, Richmond: Fischer Taschenbuch Verlag - Forum Wissenschaft Hochschule. 337 s. (Man and Nature in Asia; Nr. 3).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

1998

Bindestregsdanskere: Fortællinger om køn, generationer og etnicitet

Mørck, Y., 1998, Frederiksberg: Forlaget Sociologi. 325 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Environmental transition in nordic and baltic countries

Aage, H., 1998, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Historical dictionary of the welfare state

Greve, B., 1998, Lanham and London: Rowman & Littlefield Education.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Images of India: modern Indian literature

Frederiksen, B. F., 1998, Copenhagen: Handelshøjskolens Forlag.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogUndervisning

Law Power and Politics in Niger: Land struggles and the Rural Code

Lund, C., 1998, Hamburg: LIT Verlag.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Miljøøkonomi

Jespersen, J., 1998, Kbh.: Djøf Forlag.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Politics, regulation and the modern welfare state

Torfing, J., 1998, London: Palgrave Macmillan.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Sociologi og modernitet

Rasborg, K., Jacobsen, B., Juul, S. & Larsen, E., 1998, København: forlaget columbus. 222 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogUndervisning

The political economy of a social Europe

Kluth, M. F., 1998, Houndmills, Basinsdtoke: Palgrave Macmillan.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Økonomi og virkelighed: fem økonomiske "sandheder" til debat

Jespersen, J., 1998, 2. udg. udg. Kbh.: Fremad.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

1997

Bornholm på nettet

Jæger, B., Storgaard, K., Hansen, J., Johansen, S., Manniche, J. & Marcussen, C. H., 1997, Nexø: Bornholms forskningscenter. 114 s. (Bornholms Teknologiske Udvikling; Nr. 6).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Forvalning og stat

Bogason, P., 1997, Herning: Systime.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Niger: en politisk økonomisk oversigt

Lund, C., 1997, København: Danida.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

The Circular Structure of Power: Politics, Identity, Community

Dyrberg, T. B., 1997, London: Verso. 292 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

The cirkular structure of power: politics, identity, community

Dyrberg, T. B., 1997, London: Verso.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Ulrich Beck: Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne

Rasborg, K. (Oversætter), 1997, København: Hans Reitzels Forlag. 394 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

1996

Aktuell forskning i Norden i europeisk integrasjonsrett: 1996

Eisenreich, B. (red.), 1996, København: Samfundslitteratur. 148 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogFormidling

Barnet mellem to familier: en undersøgelse af samarbejdet mellem forældre og plejeforældre

Wegler, B. & Warming, H., 1996, København: Dafolo. 163 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Den offentlige sektor: fra nutidens vilkår til fremtidens muligheder

Gjelstrup, G., Jørgensen, T. B., Olsen, H. P., Sehested, K. & Thaarup, B., 1996, København: Projekt Offentlig Sektor. 69 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Doing business in the US: legal opportunities and pitfalls

Landmann, L. B., 1996, London: Wiley.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Internationalisering i det offentlige

Sehested, K., Thaarup, B., Olsen, H. P., Gjelstrup, G. & Von Bentzon, C., 1996, Kbh.: Projekt: Offentlig Sektor - Vilkår og Fremtid.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

New models of local political organizing: local government fragmentation in Scandinavia

Bogason, P., 1996, New York: Nova Science Publishers.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

The socio-economic implications of new bio-technology in the dairy and sweetener sectors

Schmid, H., 1996, Brussels: European Commission.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Udlicitering: Når det private bliver politisk

Åkerstrøm Andersen, N., 1996, Kbh.: Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Ældreråd, institutioner og indflydelse

Smed, J., 1996, Frederikshavn: Dafolo.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Økonomi og virkelighed

Jespersen, J., 1996, Kbh.: Fremad.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

1995

Aktuel forskning i Norden i europæisk integrationsret 1995

Eisenreich, B. (red.), 1995, København: Samfundslitteratur. 149 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogFormidling

Arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedspolitik

Greve, B., 1995, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Autonomy and polycentricity in the danish state administration: forvaltningspolitikkens og centralforvaltningens udvikling i Danmark 1900-1994

Åkerstrøm Andersen, N., 1995, Roskilde: Roskilde Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Conditions for EU-research fellowship in Denmark

Greve, B., 1995, Brussels: European Commission.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Democracy and regulation in institutions of public overnance

Sørensen, E., 1995, Kbh.: Københavns Universitet. (Licentiatserien ; Nr. 2).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Det sociologiske paradigme: sociologien om det moderne og det postmoderne samfund

Rasborg, K., 1995, København: Forlaget Sociologi. 202 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review

Developpement economique et systemes agraires: une region de la plaine du po

Gomez y Paloma, S., 1995, Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Efteruddannelse af akademikere

Greve, A., 1995, Danmarks Forvaltningshøjskoles Forlag.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBog

Retsanvendelsens etik: Om dømmekraft

Høilund, P., 1995, 1. udg. udg. København: Nyt Juridisk Forlag. 159 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Selvskabt forvaltning: forvaltningspolitikkens og centralforvaltningens udvikling i Danmark 1900-1994

Åkerstrøm Andersen, N., 1995, Kbh.: Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Fil

Social security and the situation for teleworkers

Greve, B., 1995, Brussels: European Commission.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

The construction and change of instituions: the analytical strategy of institutional history

Åkerstrøm Andersen, N., 1995, Roskilde: Roskilde Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

1994

Læring i organisationer: - udvalgte teorier belyst med konkrete eksempler

Jæger, B., jan. 1994, København: AKF. 112 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review

1993

Arbejdsliv i Skandinavien - brud og bevægelse

Bregn, K. & Hvid, H. S., 1993, København: Forlaget Sociologi. 205 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review

De offentlige myndigheder og Christiania

Jæger, B., Olsen, L. & Rieper, O., 1993, København: AKF. 364 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review

1992

90'ernes personaleledelse: et paradigmeskift

Pedersen, J. S., Bevort, F. & Sundbo, J., 1992, Viborg: Systime.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Den forbudte retsfølelse: Om lov og moral

Høilund, P., 1992, 1 udg. København: Handelshøjskolens Forlag. 276 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Det kommunale selvstyreret i retlig belysning

Battrup, G., 1992, Samfundslitteratur.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Formidling på kryds og tværs: - evaluering af SUM-programmets formidlingsenheder

Jæger, B., aug. 1992, Kæbenhavn: AKF. 118 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review