Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

Publikationer

Filter
Bog
1972

Lokalsamfund og Landspolitisering: Vælgeradfærd og politisk rekruttering i danske kommuner

Bugge Andersen, L., Jensen, H. T., Plum, V. & Villadsen, S., 1972, København: kommuneundersøgelsen. 166 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBog

Lokalsamfund og Landspolitisering: Vælgeradfærd og politisk rekruttering i danske kommuner

Bugge Andersen, L., Jensen, H. T., Plum, V. & Villadsen, S., 1972, København: kommuneundersøgelsen. 220 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBog

Lokalsamfund og Landspolitisering: Vælgeradfærd og politisk rekruttering i danske kommuner

Bugge Andersen, L., Jensen, H. T., Plum, V. & Villadsen, S., 1972, København: kommuneundersøgelsen. 117 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBog

Lokalsamfund og Landspolitisering: Vælgeradfærd og politisk rekruttering i danske kommuner

Bugge Andersen, L., Jensen, H. T., Plum, V. & Villadsen, S., 1972, København: kommuneundersøgelsen. 263 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBog

Lokalsamfund og landspolitisering: Vælgeradfærd og politisk rekruttering i danske kommuner

Bugge Andersen, L., Jensen, H. T., Plum, V. & Villadsen, S., 1972, København: kommuneundersøgelsen. 236 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBog

1974

Samfundsanalyse og erhvervsstruktur: En håndbog til lokale og nationale analyser af erhvervsstrukturens udvikling i Danmark, 1901-1970

Bugge Andersen, L., Jensen, H. T., Plum, V. & Villadsen, S., 1974, Jørgen Paludan. 149 s. (Paludans fiol-bibliotek; Nr. 45).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBog

1975

Gymnasieskolen: et bidrag til en analyse af sammenhængen mellem produktion, stat og uddannelse i senkapitalisme. eksempel Danmark

Nielsen, J. L., Bregengaard, P. & Søborg, H., 1975, København: NSU Press. (Nordisk Sommeruniversitets skriftserie; Nr. 8).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

1977
1982

Teknologisk forandring og industriudvikling

Hansen, P. A., Jensen, H. T. & Serin, G. F., 1982, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. 224 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBog

1983

Erhvervsstrukturens udvikling i Danmark 1901-76: Hele Landet og Hovedlandsdele, Tabelværk nr. 1

Bugge, L., Jensen, H. T., Plum, V. & Villadsen, S., 1983, Roskilde: Roskilde Universitet. 84 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBog

Socialdemokratiet og staten. Socialdemokratiets økonomiske politik 1945-72

Søborg, H., 1983, København: Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie. 304 s. (SFAH Skriftserie; Nr. 15).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

1987

Den intellektuelle - fra oprører til embedsmand

Greve, A., 1987, København: Institutionen Sociologi. 128 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBog

Grundbog i arbejdsmarkedsforhold

Greve, B., 1987, København: Kaleidoscope. 174 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogUndervisning

1988

Erhvervslivet og samfundet

Greve, B., 1988, Vesterborg: Fremtidshåb.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Fordelingsteori og fordelingsbeskrivelse

Greve, B., 1988, Roskilde: Roskilde Universitet. 289 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Økonomiske, pædagogiske og normative virkemidler

Gjelstrup, G., 1988, København: AKF. 140 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

1989

Din økonomi - samfundets økonomi

Greve, B., 1989, AOF. 132 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Lokaludvalg: en vej til demokrati og effektivitet?

Gjelstrup, G., Andersson, M., Koch, A., Korremann, G. & Nielsen, J., 1989, København: AKF. 382 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

1990

Computere, lokalsamfund og virksomheder: Evaluering af Egvad Teknologiforsøg og Erhvervsprojektet i Ringkøbing Amt

Jæger, B., Manniche, J. & Rieper, O., dec. 1990, København: AKF. 217 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review

Livshistorie og kvindeliv: Livshistoriens anvendelighed i den antropologiske forsk­nin­g

Mørck, Y., 1990, København: Københavns Universitet. 133 s. (Specialerække; Nr. 31).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

1991

Kommunal service som selvbetjening: - evaluering af forsøg med videotex

Jæger, B. & Rieper, O., 1991, AKF.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review

Offentlige elbesparelser: teknik, organisation og politik

Gjelstrup, G., 1991, København: AKF. 178 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

1992

90'ernes personaleledelse: et paradigmeskift

Pedersen, J. S., Bevort, F. & Sundbo, J., 1992, Viborg: Systime.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Den forbudte retsfølelse: Om lov og moral

Høilund, P., 1992, 1 udg. København: Handelshøjskolens Forlag. 276 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Det kommunale selvstyreret i retlig belysning

Battrup, G., 1992, Samfundslitteratur.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Formidling på kryds og tværs: - evaluering af SUM-programmets formidlingsenheder

Jæger, B., aug. 1992, Kæbenhavn: AKF. 118 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review

Forvaltning og stat

Bogason, P., 1992, Herning: Systime.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Lokalt set: - fem SUM-støttede lokalsamfundsprojekter

Jæger, B., Fisker, J., Manniche, J. & Møller, F. R., jun. 1992, Kæbenhavn: AKF. 189 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review

Omstillingens svære kunst: den tekniske sektor som eksempel

Gjelstrup, G., 1992, København: AKF. 151 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

1993

Arbejdsliv i Skandinavien - brud og bevægelse

Bregn, K. & Hvid, H. S., 1993, København: Forlaget Sociologi. 205 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review

De offentlige myndigheder og Christiania

Jæger, B., Olsen, L. & Rieper, O., 1993, København: AKF. 364 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review

1994

Læring i organisationer: - udvalgte teorier belyst med konkrete eksempler

Jæger, B., jan. 1994, København: AKF. 112 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review

1995

Aktuel forskning i Norden i europæisk integrationsret 1995

Eisenreich, B. (red.), 1995, København: Samfundslitteratur. 149 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogFormidling

Arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedspolitik

Greve, B., 1995, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Autonomy and polycentricity in the danish state administration: forvaltningspolitikkens og centralforvaltningens udvikling i Danmark 1900-1994

Åkerstrøm Andersen, N., 1995, Roskilde: Roskilde Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Conditions for EU-research fellowship in Denmark

Greve, B., 1995, Brussels: European Commission.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Democracy and regulation in institutions of public overnance

Sørensen, E., 1995, Kbh.: Københavns Universitet. (Licentiatserien ; Nr. 2).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBog

Det sociologiske paradigme: sociologien om det moderne og det postmoderne samfund

Rasborg, K., 1995, København: Forlaget Sociologi. 202 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review

Developpement economique et systemes agraires: une region de la plaine du po

Gomez y Paloma, S., 1995, Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Efteruddannelse af akademikere

Greve, A., 1995, Danmarks Forvaltningshøjskoles Forlag.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBog

Retsanvendelsens etik: Om dømmekraft

Høilund, P., 1995, 1. udg. udg. København: Nyt Juridisk Forlag. 159 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Selvskabt forvaltning: forvaltningspolitikkens og centralforvaltningens udvikling i Danmark 1900-1994

Åkerstrøm Andersen, N., 1995, Kbh.: Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Fil

Social security and the situation for teleworkers

Greve, B., 1995, Brussels: European Commission.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

The construction and change of instituions: the analytical strategy of institutional history

Åkerstrøm Andersen, N., 1995, Roskilde: Roskilde Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

1996

Aktuell forskning i Norden i europeisk integrasjonsrett: 1996

Eisenreich, B. (red.), 1996, København: Samfundslitteratur. 148 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogFormidling

Barnet mellem to familier: en undersøgelse af samarbejdet mellem forældre og plejeforældre

Wegler, B. & Warming, H., 1996, København: Dafolo. 163 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Den offentlige sektor: fra nutidens vilkår til fremtidens muligheder

Gjelstrup, G., Jørgensen, T. B., Olsen, H. P., Sehested, K. & Thaarup, B., 1996, København: Projekt Offentlig Sektor. 69 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Doing business in the US: legal opportunities and pitfalls

Landmann, L. B., 1996, London: Wiley.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning