Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

Publikationer 1965 2020

Filter
Bidrag til bog/antologi
1995

Fremmedsprogundervisning på RUC: forandringer og opfordringer

Jakobsen, K. S., 1995, Sprogundervisning i de højere uddannelser. Bülow-Müller, R., Holmen, A. & Risager, K. (red.). Roskilde: ADLA, Foreningen for Anvendt Sprogvidenskab i Danmark

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Grammatikaliseringsprocesser i dansk

Heltoft, L., 1995, Sproghistorie i 90'erne. Holmberg, B. (red.). København: Selskab for Nordisk Filologi, s. 125-167

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

HRM in Denmark

Sundbo, J., Bévort, F. & Pedersen, J. S., 1995, Human resource management in western europe. Brunstein, I. & Brunstein, I. (red.). Berlin: De Gruyter, (De Gruyter studies in organization ; Nr. 68).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Hvilke kvalifikasjoner kan prosjektarbeid gi elevene/studentene

Illeris, K., 1995, Prosjektarbeid som læringsform. Lund, T. (red.). Tromsø: UNIKOM, (Unikoms rapportserie; Nr. 8).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Il teatro borghese?

Olsen, M., 1995, Miscellanea di italianistica in memoria di Mario Santoro. Cataudella, M. (red.). Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, s. 201-219

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Åben adgang
Fil

Indledning

Diderichsen, A., 1995, Om den menneskelige friheds væsen / F.W.J. Schelling. København: Hans Reitzels Forlag, s. 7-24 18 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Indledning

Jensen, H., 1995, Mennesket og massesamfundet. Jensen, H., Kruse, T. E. & Tengberg, N. (red.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Introduction

Skutnabb-Kangas, T., 1995, Multilingualism for all. Skuttnabb-Kangas, T. (red.). Lisse: Swets & Zeitlinger, s. 7-20 (European issues on multilingualism; Nr. 4).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Is India throwing away its language resources?

Phillipson, R. & Skutnabb-Kangas, T., 1995, Papers in European language policy. Phillipson, R. & Skutnabb-Kangas, T. (red.). Roskilde: Roskilde Universitet, s. 99-102 (Rolig-Papir; Nr. 53).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Jagten på sandheden om bag Rutherfords atommodel

Knudsen, S., 1995, 5. møde om udforskningen af dansk sprog. Kunøe, M. & Larsen, E. V. (red.). Århus

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Kan sprogoplæring i skole- og uddannelsessystemet gøre mennesker funktionelt flersprogede uden støtte i græsrodskontakt med indfødte brugere af andre sprog?

Skutnabb-Kangas, T., 1995, Norsk som framtidsspråk i arbeidsliv og næringsliv. Oslo: Norsk språkråd, s. 20-35 (Norsk språkråds skrifter; Nr. 1).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Kuhns videnskabsfilofosi, den udvikling og betydning

Pedersen, S. A., 1995, Videnskabens revolutioner. Kuhn, T. S. (red.). København: Fremad, s. 7-44

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

La gestione delle eccedenze di personale: profili guiridici. Danimarca

Jarvad, I. M., 1995, Documenti CNEL, La gestione delle eccedenze di personale in Europa: Vol II. Roma: CNEL, s. 5-31

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Language Teachers' Identity and the Process of European Integration

Risager, K., 1995, Intercultural Competence: A New Challenge to Language Teachers and Trainers in Europe. Jensen, A. A., Jæger, K. & Lorentsen, A. (red.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 251-262

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Les quatre côtés et l'aire: sur une tradition anonyme et oubliée qui a engendré ou influencé trois grandes traditions mathématiques savantes. [Maltreated by the publisher, see corrected republication, 1996]

Høyrup, J., 1995, Histoire et épistémologie dans l'éducation mathématique: actes de la première Université d'été européenne, Montpellier, 19 au 23 juillet 1993.. Montpellier: IREM de Montpellier, Université Montpellier II, Science et Technique du Languedoc, s. 507-531

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Lessons for Europe from language policy in Australia

Phillipson, R. & Skutnabb-Kangas, T., 1995, Papers in European language policy. Phillipson, R. & Skutnabb-Kangas, T. (red.). Roskilde: Roskilde Universitet, s. 3-37 (Rolig-Papir; Nr. 53).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Linguicide and linguicism

Phillipson, R. & Skutnabb-Kangas, T., 1995, Papers in European language policy. Phillipson, R. & Skutnabb-Kangas, T. (red.). Roskilde: Roskilde Universitet, s. 83-91 (Rolig-Papir; Nr. 53).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Litteraturhistorie og narration

Schou, S., 1995, Hindsgavl rapport: litteraturteori i praksis. Bredsdorff, T. & Mortensen, F. H. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 12-25

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Minority workers or minority human beings? a European dilemma

Phillipson, R. & Skutnabb-Kangas, T., 1995, Papers in European language policy. Phillipson, R. & Skutnabb-Kangas, T. (red.). Roskilde: Roskilde Universitet, s. 55-65 (Rolig-Papir; Nr. 53).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Modern childhood in the Nordic countries: dual socialisation and its implications

Dencik, L., 1995, Growing up in Europe: contemporary horizons in childhood and youth studies. Chrisholm, L., Büchner, P., Krüger, H. H. & Bois-Reymond, M. D. (red.). Berlin: De Gruyter, s. 105-119 (International Studies on Childhood and Adolescence; Nr. 2).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Multilingualism and the education of minority children

Skutnabb-Kangas, T., 1995, Policy and practice in bilingual education: a reader extending the foundations. García, O. & Baker, C. (red.). Clevedon: Multilingual Matters, s. 40-62

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Multilingualism for all: general principles?

Skutnabb-Kangas, T. & García, O., 1995, Multilingualism for all. Skuttnabb-Kangas, T. (red.). Lisse: Swets & Zeitlinger, s. 221-256 (European issues on multilingualism; Nr. 4).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Om novelleanalyse

Brask, P. & Gradenwitz, M., 1995, Noveller fra Europa. Brask, P. & Gradenwitz, M. (red.). København: Dansklærerforeningen

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Poul Nyrup Rasmussens tale på valgaftenen og Henrik Toft Jensens tale ved årsfesten: en pragmatisk tekstanalyse

Therkelsen, R., 1995, Årsberetning 1994: Institut for sprog og kultur. Høyrup, J. (red.). Roskilde: Roskilde Universitet, s. 93-98

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Predicative adjectives and adverbials as valency bearers

Heltoft, L., 1995, Studies in valency I. Schøsler, L. & Talbot, M. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 211-235

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Prosjektarbeid som arbeidsform

Illeris, K., 1995, Prosjektarbeid som læringsform. Lund, T. (red.). Tromsø: UNIKOM, (Unikoms rapportserie; Nr. 8).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Rationalitet og kønsarbejdsdeling i opbrud med den medicinske praksis som eksempel

Sjørup, K., 1995, Køn og kultur i organisationer. Flensted, E. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Refleksivitet og selvreferens i retten: eller magt?

Jarvad, I. M., 1995, Liv, arbejde og forvaltning. Ukendt, B., Ketscher, P. & Ukendt, R. (red.). Kbh.: Gad, s. 57-68

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Review of linguistic minorities in multilingual settings: implications for language policies

Skutnabb-Kangas, T. & Paulston, C. B., 1995, Papers in European language policy. Phillipson, R. & Skutnabb-Kangas, T. (red.). Roskilde: Roskilde Universitet, s. 107-111 (Rolig-Papir; Nr. 53).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Review of Normand Labrie "La construction linguistique de la Communauté européenne

Phillipson, R. & Skutnabb-Kangas, T., 1995, Papers in European language policy. Phillipson, R. & Skutnabb-Kangas, T. (red.). Roskilde: Roskilde Universitet, s. 103-106 (Rolig-Papir; Nr. 53).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Romantiske eftertanker

Vogelius, J., 1995, Årsberetning 1994. Roskilde: Roskilde Universitet

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Sartre: Frihed til at vælge

Rendtorff, J. D., 1995, Når Mennesket undrer sig. Vestlige tanker igennem 2500 år. Rahbek, B. (red.). København: Centrum, s. 420-438

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiFormidling

Sartre og Bataille: Un pas de deux

Rendtorff, J. D., 1995, Excesser: Om Georges Bataille. Rasmussen, R. & Sørensen, A. (red.). Aarhus: Modtryk, s. 139-161

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Selvorganiseret udvikling i adhocratiet

Christrup, H., 1995, Engagement i arbejdet. Bevort, F., Jensen, P. E. & Prahl, A. (red.). Handelshøjskolens Forlag

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Skabningens danseorgel: blå turist

Schou, S., 1995, Denne Sonne: festskrift til Jørgen Sonne. Olsen, P. & Schou, S. (red.). København: Rosinante, s. 96-107

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Sources and hierarchy of law-Denmark

Jarvad, I. M., 1995, Reforming the sources and categories of EC legal acts: Report. Brussels: European Commission, s. 28 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Sproghistorie og pragmatik

Haastrup, N., 1995, 5. møde om udforskningen af dansk sprog, Århus Universitet 13.-14. oktober 1994. Kunøe, M. & Larsen, E. V. (red.). Århus, s. 123-130

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Struktur og begivenheder

Jensen, H., 1995, Magt og mentalitet. Arvidsson, H., Jensen, H. & Kruse, T. E. (red.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

The challenge of jazz to Danish literature

Schou, S., 1995, American Images. København: United States Information Service, s. 129-138

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

The Enlightenment and Views of Nature: Diderot's Deconstruction of the Concept of Nature

Sejten, A. E., 1995, Bodyscapes. Bryld, M. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 55-69 14 s. ( Odense University literary and cultural studies; Nr. 3).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

The modernisation of minds: qualification and adult education in the transformation of the welfare state

Weber, K., 1995, Social change and adult education research. København: Adult Education Research in the Nordic Countries

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Tid og tempus

Therkelsen, R., 1995, Møde om udforskningen af dansk sprog. Kunøe, M. & Larsen, E. V. (red.). Århus, s. 266-277

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Være Gud lig eller undgå synd: Om Meister Eckhart og Devotio Moderna

Kruse, T. E., 1995,  Magt og Mentalitet.: Fem essays om overgangen fra middelalder til modernitet. Arvidsson, H., Jensen, H. & Kruse, T. (red.). Roskilde: Roskilde Universitet, s. 111-134 23 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Æstetiske motiver i Diderots ungdomsværk

Sejten, A. E., 1995, Diderot og det æstetiske. Sejten, A. (red.). Odense: Odense Universitet, s. 5-14 (Pjecer fra Institut for Litteratur, Kultur og Medier; Nr. 14).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

1994

Corporate advertising: ethics, dialogue and legitimation in corporate discourse in the 1990s

Schrøder, K. C., 1994, Business research yearbook : global perspectives in business. Alkhafaji, A. F. (red.). Lanham: University Press of America, s. 112-116

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Danish

Haberland, H., 1994, The Germanic languages. König, E. & Auwera, J. V. D. (red.). London: Routledge, s. 313-348

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Danskerne måtte begynde på bar bund

Tortzen, C., 1994, Årbog for arbejderbevægelsens histori. København: Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Das "amutsvolle Behältnis": Überlegungen zur Idylle Der Frühlingsmorgen von Johann Heinrich Voß

Wucherpfennig, W., 1994, Aufkärung als Problem und Aufgabe: Festschrift für Sven-Aage Jørgensen. Bohnen, K. & Øhrgaard, P. (red.). København og München: Wilhelm Fink Verlag, s. 172-191 20 s. (Text & Kontext. Sonderreihe; Nr. 33).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Diderot, à suivre...

Sejten, A. E., 1994, Michelanea. Humanisme, litteratur og kommunikation. Degn, I. & Scheel, J. (red.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 223-231 8 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

Die Masken in der Marienkirche von Helsingør

Haastrup, N., 1994, Mein ganzer Körper is Gesicht: Groteske Darstellungen in der europäischen Kunst un Literatur das Mittelalters. Kröll, K. & Steger, H. (red.). Freiburg: Rombach Druck- und Verlagshaus, s. 335-341

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Åben adgang
Fil