Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

Publikationer

Filter
Ph.d.-afhandling
1984

Dansk på uni: En fagdidaktisk undersøgelse af nogle undervisningsforløb på dansk

Poulsen, I., 1984, København: Københavns Universitet. 263 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

1988

Programming as language development

Christiansen, H., 1988, Roskilde. (Datalogiske Skrifter; Nr. 15).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Telesektoren - informationspolitik og arbejde

Neisig, M., 1988, Roskilde: Roskilde Universitet. 353 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

1990

Analyse og design i et kulturperspektiv - udfordring til systemperspektivet

Bødker, K., 1990, Roskilde: Roskilde Universitet. 87 s. (Datalogiske Skrifter; Nr. 26).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

1991

Abstract Interpretation and Attribute Gramars

Rosendahl, M., 1991, Cambridge, England: Cambridge University Press. 134 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

1994

Decision, transaction, law and contract: A study in transaction cost economics on an individualistic basis, with emphasis on the economic rationale of contracts

Koch, C. A., 22 dec. 1994, Odense: Odense Universitet. 434 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Informationens skygge og foran: Informationskvalitet, informationseksplosion og online kataloger

Poulsen, C., 1994, Roskilde: Roskilde Universitet. 211 s. (Filosofi og videnskabsteori på Roskilde universitetscenter. 2.række, Samlinger). (Papirer om faglig formidling; Nr. 36).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Fil

Tyskerpiger i krig og kærlighed

Warring, A. E., 1994, Roskilde: Roskilde Universitet. 303 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

1996

Historie til aftenkaffen: en historiekulturel analyse af tv-nyhedsformidlingen som historieproducerende diskurs

Nielsen, C. T., 1996, Roskilde: Roskilde Universitet. 270 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Fil

Innovation, firm strategy & government policy: why and how they should be linked

Wegloop, P., 1996, Roskilde: Roskilde Universitet. 169 s. (FS & P Ph.D. afhandlinger; Nr. 10).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Fil

Stormin norman in action: en kritisk analyse af omstillingsplanerne for den færøske forvaltning

Hovgaard, G. & Thomassen, R., 1996, Dimmalætting.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Sundhedsplejersken på besøg: et studie af roller og replikker i hjemmebesøget

Olesen, B. R., 1996, Roskilde: Roskilde Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Tolkning og erfaring: om nogle præmisser for erfaringstolkning i undervisning og for tolkning af erfaringsorienterede undervisningsforløb

Andersen, A. S., 1996, Roskilde: Roskilde Universitet. (Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen; Nr. 40).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Fil
1997

Virkelighed og plan i danske daginstitutioner: en undersøgelse af virksomhedsplaners betydning og indhold

Smidt, S., 1997, Roskilde: Roskilde Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

1998

At udvikle sig - i det moderne: læreprocesser i daghøjskolen

Netterstrøm, I., 1998, Roskilde: Roskilde Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Fil

Den tragiske kristendom: Jansenismen skjulte gud hos Francois Muriac og Julien Green

Loddegaard, A., 1998, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Elsk mig! En studie i Leopold von Sacher-Masochs masochisme

Bang, K., 1998, København: Hans Reitzels Forlag. 303 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

En koral i tidens strøm: RUC 1972-1997

Hansen, E., 1998, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Fil

I mindernes vold: en ph.d.-afhandling om restaurationstiden og dens kongelige ceremonier

Langen, U., 1998, Roskilde: Roskilde Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Madonna og macho

Reinicke, K., 1998, Roskilde: Roskilde Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Fil

Sagen mod tempelherreordenen i Frankrig

Tengberg, N., 1998, Roskilde: Roskilde Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

1999

Cognitive and social aspects of computer-mediated work: towards activity based research paradigm

Aboulafia, A. L. T., 1999, København: Københavns Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Demokratisering i arbejdslivet i et uddannelses- og læringsperspektiv

Warring, N., 1999, Roskilde: Roskilde Universitet. 197 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Den sociale ingeniørkunst i Danmark: familie, stat og politik fra 1900 til 1945

Banke, C. F. S., 1999, Roskilde: Roskilde Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Modstand som æstetik & æstetik som modstand: Peter Weiss og die Ästhetik des Widerstands

Hvidtfeldt Madsen, K., 1999, Roskilde Universitet: Roskilde Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Virksomheders organisering af miljøarbejdet: når miljøproblemerne fortolkes og håndteres i praksis

Mac, A., 1999, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Fil
2000

Counter argument: in defence of common sense

Nielsen, N. M., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Fil

Den innovative adfærd i oplevelsesintensive virksomheder: et strategisk perspektiv i turisme

Jensen, C. F., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet. 200 s. (FS & P Ph.D. afhandlinger, Bind 21).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Fil

Fortællingens dimensioner: narrativitetens implikationer for mening og oplevelse i faglig formidling

Gjedde, L., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Globalisation, Embeddedness and Local Coping Strategies: a comparative and qualitative study of local dynamics in contemporary social change

Hovgaard, G., 2000, Roskilde: Roskilde Universitet. 297 s. (FS & P Ph.D. afhandlinger; Nr. 29, Bind 2001).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Fil

T-glottalling between stigma and prestige: a sociolinguistic study of Modern RP: Ph.d. thesis as approved

Fabricius, A. H., 1 aug. 2000, Copenhagen, Denmark: Copenhagen Business School. 180 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Fil
2001

De digitale delegater: tekst og tanke i netuddannelse

Jensen, S. S., 2001, København: Multivers. 432 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Model til analyse af lexi-visuel, æstetisk kommunikation: med særligt henblik på websites

Thorlacius, L., 2001, Roskilde: Roskilde Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Supporting collaborative tailoring

Kahler, H., 2001, Roskilde: Roskilde Universitet. 244 s. (Datalogiske Skrifter; Nr. 91).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Fil
2002

De hellige døde og den sociale orden: relikviekult, ritualisering og symbolsk magt (Anjou, 10.-12.århundrede)

Esmark, K., 2002, Roskilde: Roskilde Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Forsoning og forholdsmæssighed: civilisationskritik i konteksten af den konservative revolution og den kritiske teori

Hauge Nielsen, T., 2002, Roskilde: Roskilde Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Handel, transition og integration: Central- og Østeuropa og det tidligere Sovjetunionen

Iversen, S. P., 2002, Roskilde: Roskilde Universitet. 580 s. (FS & P Ph.D. afhandlinger; Nr. 30, Bind 2002).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Fil

Kommunikationsfaktorens betydning for marginalisering på arbejdsmarkedet

Galicki, L., 2002, Roskilde: Roskilde Universitet. 340 s. (FS & P Ph.D. afhandlinger; Nr. 32).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Fil

La royauté Idéale: iamges des rois Charles VIII et Louis XII á travers le spectacle des entrées royales et les guerres d'Italie (1484-1515)

Terrasson de Fougères, V., 2002, Roskilde: Roskilde Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Fil

Lauge Koch sagen: den danske geologistrid 1935-38

Ries, C., 2002, Roskilde: Roskilde Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

The medieval iconography of St. Bernard of Clairvaux c 1135-c 1530

France, J., 2002, Roskilde: Roskilde Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

The problem of english punctuation

Schou, K., 2002, Roskilde: Roskilde Universitet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning