Forskningscentret Livet med Mobilitetshandicap

Organisationsprofil

Limo er Danmarks nationale forskningscenter for forskning i bevægehandicap fra et børne- og ungeperspektiv, og er samfinansieret af Bevica Fonden og Roskilde Universitet. Centrets overordnede mål er at øge livskvaliteten hos børn og unge med bevægelseshandicap, både på kort og lang sigt.

Børne- og ungeforskningsentret Livet med Mobilitetshandicap (LIMO) skal ud fra et børne- og ungeperspektiv skabe et bedre vidensgrundlag for udvikling af mere inkluderende hverdagslivsinstitutioner for børn og unge med mobilitetshandicap med fokus på at bringe deres ressourcer og kompetencer mere i spil.

Samtidig er det en ambition at skabe et vindue til fremtidens muligheder og udfordringer for mennesker med bevægelseshandicap gennem vidensbaseret refleksion og debat om fremtidens udfordringer og muligheder i forhold til et selvstændigt og uafhængigt liv for børn og unge såvel som voksne med bevægelseshandicap.

Et kvalitativt og eksplorativt børne- og ungeperspektiv vil generere den viden, der er nødvendig for at skabe mere inkluderende hverdagslivsinstitutioner (skole, dagpasning, fritidsaktiviteter osv.) og kvalificere særlige støtteforanstaltninger.

Centrets arbejde vil skabe et fundament for anerkendelsen af de særlige ressourcer og kompetencer, som børn, unge og voksne med bevægelseshandicap besidder. Centret vil samtidig undersøge, synliggøre og skabe muligheder for realisering af disse særlige ressourcer i både hverdagslivet og på arbejdsmarkedet.

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller