Center i Barndoms-, Ungdoms- og Familieforskning

Adresse
  • Universitetsvej 1, Bygning 03.1

    4000 Roskilde

    Danmark

Find os her

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Center i Barndoms-, Ungdoms- og Familieforskning perspektiverer med sin forskning, hvilke nye konsekvenser de samfundsmæssige moderniserings- og forandrings­processer har for børn og unges hverdagsliv.

Centrets overordnede arbejdshypotese er den, at kraftfeltet mellem ”individualisering og institutionalisering” påkræver ny forskning, herunder nye forståelser af betingelser for læring, nye former for normaliseringsprocesser og nye betingelser for inklusions- og eksklusionsprocesser. Vi omtaler også disse processer som minoriserings- og majoriseringsprocesser eller egentlige inddragelses- og udelukkelsesmekanismer, som bidrager til skabelse af, og kamp om, mere eller mindre magtfulde sociale positioner.

Begrebet hverdagsliv har en central placering i centrets forskningsoptik. Det opfattes dels som et samfundsteoretisk begreb med fokus på at indfange de konsekvenser, samfundsmæssige forandringer får for ændrede struktureringer af børn og unges almindelige hverdagsliv, dels som et fænomenologisk funderet begreb, knyttet til at etablere et børne- og ungeperspektiv.

Et væsentligt omdrejningspunkt er også børn og unges øgede forvaltning af egne lære­processer, hvilket på den ene side kan forstås som udtryk for øget demokratisk deltagelse og på den anden side som øget belastning gennem udefra-satte krav til indefra-styrede processer.

Sammenfattende sætter centret fokus på undersøgelser, som søger at forstå og begrebssætte disse ændrede betingelser for børn og unges hverdags­liv og læreprocesser, såvel i institutionaliseret som ikke-institutionaliseret sammen­­hæng.

Forskningsfelter

Center i Barndoms-, Ungdoms- og Familieforskning forsker tværfagligt i børns og unges hverdagsliv på tværs af institutioner og familieliv. Den samlede forskningsindsats afdækker konsekvenserne af vedvarende samfundsmæssige moderniseringsprocesser for børn og unge samt for institutioner og familieliv.

Hverdagslivsbegrebet er centralt som et analytisk afsæt for at forstå konkrete menneskers praktiske erfaringer i nutidens spændingsfelter mellem stabilitet og forandring, individ og samfund samt mellem praksis og idealer.

Den konkrete forskning dækker over et bredt felt af problemstillinger og trækker på en lang række forskellige metoder. De teoretiske perspektiver, som er repræsenteret i gruppen, rummer ligeledes stor variation. Der kan dog identificeres tre særskilte forskningsfelter:

  • Forskning om etnicitet, diversitet og differentiering
  • Forskning om sociale netværk, fællesskaber og familieliv
  • Forskning om pædagogiske og uddannelsesmæssige institutioner

Publikationsnetværk

Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne.