Center for Virtuelle Læringsteknologier

 • PostadresseVis på kort

  Universitetsvej 1, Bygning 03.2

  4000 Roskilde

  Danmark

Organisationsprofil

Roskilde Universitets Center for Virtuelle Læringsteknologier udvikler og udforsker brugen af virtuelle læringsteknologier, herunder særligt Virtual Reality og 3D-interaktive simulationer i undervisningen. 

Center for Virtuelle Læringsteknologier fokuserer på aktiviteter i tre overlappende spor:

 • At integrere virtuelle læringsteknologier, herunder særligt VR, i undervisningen på RUCs naturvidenskabelige bacheloruddannelse
 • At forske i virtuelle læringsteknologier
 • At samarbejde og dele viden på tværs af RUC, med de danske universiteter, med regionale, nationale og internationale partnere og relevante virksomheder.

Sporene er beskrevet nærmere herunder.

Naturvidenskabelig bachelor og virtuelle læringsteknologier

Der er i dag en stor interesse omkring, hvordan VR- og 3D-interaktive simulationer kan bruges inden for undervisning og læring, fordi teknologierne kan udvide de traditionelle grænser for undervisningen. F.eks. kan den studerende få adgang til virtuelt at øve sig på laboratorieforsøg, der normalt ikke kan gennemføres, fordi de tager for lang tid, er for dyre eller farlige. Den studerende kan også i VR få visualiseret de bagvedliggende naturvidenskabelige teorier og processer samt se og interagere med det, der ellers er usynligt, f.eks. mikroskopiske celler og molekyler. Simuleringerne er udviklet af den danske tech-virksomhed, Labster.

Pædagogisk og didaktisk udvikling er centralt for centerets arbejde. Ambitionen er, at læringsteknologierne skal komplementere den traditionelle naturvidenskabelige undervisning, og der arbejdes derfor med blended- og flipped learning-studiearbejdsformer. Det betyder, at der er en intention om, at teknologierne skal understøtte og fremme de studerendes læring, og samtidig er det også målet at udvikle en model for, hvordan virtuelle læringsteknologier kan tænkes ind i RUCs særkende: problemorienteret projektlæring.

Forskning i virtuelle læringsteknologier

Forskning i virtuelle læringsteknologier er en anden grundpille i centerets aktiviteter. Centeret har derfor igangsat forskningsprojektet:

Impacts of Virtual Learning Technology in Science Education

The research project involves a two-fold approach to understanding the impact of immersive technologies such as virtual reality (VR) in science education.

In the first fold, we aim to devise and test pedagogical approach(es) that integrate 3D as well as VR simulations developed by Labster into the RUC’s undergraduate Biotechnology curriculum. Testing of the integrated pedagogical approach(es) will be conducted in the form of a year-long longitudinal study.

In the second fold, we plan to conduct a design-based research (DBR) study which will involve in-house design, development and testing of VR-environments to promote embodied learning of undergraduate science concepts. The design and testing of these VR environments will be inspired by contemporary perspectives and principles in extended, embodied and situated cognition; thus, primarily focussing on the learning-design principle of interactivity.

Samarbejde

Centeret har taget initiativ til at etablere et netværk på tværs af de danske universitetet med fokus på VR som læringsteknologi. Netværket består pt. af: KU, AU, SDU, RUC, AAU, DTU og CBS.

Finansiering

Centeret er indtil 2021 finansieret af en ekstraordinær bevilling på 20 mio. kr. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Vores arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller