Center for Natur- og Nationalparkforskning

 • Postadresse

  Universitetsvej 1, Bygning 02

  4000 Roskilde

  Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Center for Natur- og Nationalparkforskning (CNNF) beskæftiger sig med de geografiske, økonomiske, politiske og ideologiske rammer som de forskellige parktyper udvikler sig under. Vi vil søge at udfordre de forestillinger som udvikler sig omkring de forskellige parktypers rolle, bl.a. gennem forslag til udvikling af nye parktyper og analyser af parkernes rolle for udviklingen af arealanvendelse og forvaltning af de områder, der ligger udenfor parkerne. En bærende idé for centrets arbejde vil være opfattelsen af en natur- eller nationalpark som et ’eksperimentarium’ for integreret flersidig bæredygtig arealplanlægning og –forvaltning.

Det er formålet med Center for Natur- og Nationalparkforskning at fungere som tværvidenskabeligt grundlag for en forskning-, undervisningsmæssig-, og formidlingsmæssig indsats rettet mod natur- og nationalparker. Center for Natur- og Nationalparkforskning formidler kontakt mellem forskere og studerende på den ene side og eksterne interessenter på den anden. Forskning og undervisning retter sig i CNNF-regi mod både kulturelle, samfundsmæssige og naturrelaterede aspekter af forskellige parktyper.

Centret vil samle og udføre forskning om:

 • parkernes og deres omgivelsers naturhistorie og udnyttelseshistorie,
 • afvejning af beskyttelses- og benyttelsesinteresser i forskellige parktyper,
 • parkernes økonomi og betydning for den regionale udvikling,
 • parkforvaltning, herunder besøgsmonitering og dens betydning for naturovervågning og den rekreative og turistmæssige udnyttelse,
 • parkernes sundshedsmæssige betydning, samt
 • parkernes politiske og ideologiske rolle i samfundet.

Forskningsfelter

Natur

 • Biodiversitet
 • Spredningskorridorer

Kultur

 • Kulturarv
 • Friluftsliv

Samfund

 • Regionaludvikling
 • Beskæftigelse

Det er Center for Natur- og Nationalparkforsknings formål at fungere som tværvidenskabeligt grundlag for en forskning-, undervisningsmæssig-, og formidlingsmæssig indsats rettet mod natur- og nationalparker.

Centret formidler kontakt mellem forskere og studerende på den ene side og eksterne interessenter på den anden. Forskning og undervisning retter sig i CNNF-regi mod både kulturelle, samfundsmæssige og naturrelaterede aspekter af forskellige parktyper.

Emneord

 • 4 Kvalitetsuddannelse (UN SDG)
 • 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund (UN SDG)
 • 14 Livet i havet (UN SDG)
 • 15 Livet på land (UN SDG)

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller