Organisationsprofil

Organisationsprofil

Vi bedriver tværvidenskabelig problemorienteret kønsforskning med et mangfoldighedsperspektiv. Forskningscentret er mødested for studerende, forskere og praktikere, der interesserer sig for tværvidenskabelig problemorienteret kønsforskning. Centrets arrangementer er åbne for alle interesserede både på og uden for Roskilde Universitet. Vi udbyder kursus i kønsteori samt anden undervisning med køns- og mangfoldighedsperspektiver.

De fire formål

  • At virke som et fællesskab for køns- og mangfoldighedsforskere på RUC, hvor vi kan diskutere og kvalificere vores forskning og forskningsansøgninger samt udvikle ny undervisning
  • At lave åbne arrangementer om aktuelle kønsproblematikker, hvor vi kan præsentere RUC-baseret forskning i diskussion med den øvrige forskningsverden for en bred gruppe af interesserede
  • At skabe et mødested, hvor køns- og mangfoldighedsinteresserede studerende kan indgå i dialog med forskere og undervisere, og få mulighed for at præsentere egne projekter.
  • At fremme lighed og mangfoldighed - på RUC, i dansk sammenhæng og internationalt.


Dine muligheder

Som forsker og underviser på RUC kan du præsentere din forskning eller indgå i diskussion af andres forskning på vores månedlige Gender Lunch. Du kan endvidere få hjælp til at arrangere seminarer eller workshops, hvor du kan præsentere din forskning eller invitere forskere fra andre universiteter. Du kan deltage i diskussioner om undervisning og læring fra et køns- og mangfoldighedsperspektiv og deltage i at udvikle kurser.

Som studerende på RUC kan du præsentere et godt projekt med et køns- og/ eller mangfoldighedsperspektiv og få sparring. Du får muligheden for at diskutere med dine undervisere i et mindre forum og opbygge netværk.

Som praktiker, studerende eller forsker udenfor RUC kan du deltage på vores altid åbne arrangementer og kontakte enkelte forskere for samarbejde eller videnudveksling.

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Vores arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller