Organisationsprofil

Organisationsprofil

Centret forsker i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner på 0-6 års området. Center for Daginstitutionsforskning er med til at sikre solid forskningsunderstøttelse af det almene daginstitutionsfelt gennem langsigtet vidensudvikling, vidensformidling og vidensomsætning. Centeret udgør et stærkt, samlet og attraktivt forskningsmiljø med et internationalt udsyn.

Visionen er, at Center for Daginstitutionsforskning producerer og systematiserer daginstitutionsforskning, forbinder forsknings- og udviklingsmiljøer og -projekter i Danmark inden for daginstitutionsfeltet og bygger bro til internationale forskningsmiljøer understøtter praksisudvikling på et vidensbaseret og participatorisk grundlag samt giver med- og modspil til politiske dagsordener nationalt og internationalt gennem stærk dialog med interessenter og praksisfelt.

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller