Organisationsprofil

Organisationsprofil

Center for Arktiske Studier på RUC (CAS) prioriterer udvikling af en praksisnær, tværfaglig og engageret forskning, der kan spille en central rolle i at adressere udfordringer i det moderne Grønlandske samfund, som en del af den arktiske region. Samarbejdet prioriterer synergier mellem forskning og uddannelsesudvikling, hvilket er i forlængelse af det igangværende samarbejde om studiestruktur og problemorienteret projektarbejde. CAS samler og synliggører RUC´s forskning om Arktiske forhold internt og profilerer RUC eksternt. Det gør vi ved fortsat at udbygge relationer på tværs på RUC og med relevante samarbejdspartnere i Arktis.

Dette sker ved, at:

  • udvikle og synliggøre den forskning der allerede foregår om Arktis
  • understøtte tværfaglige forskningsaktiviteter gennem netværksmøder mv
  • planlægge relevante konferencer
  • indgå i løbende dialog med forskere fra Ilisimatusarfik
  • udvikle bachelorkurser om Arktis på RUC

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Vores arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
  • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller