Center for Aktionsforskning og Demokratisk Samfundsudvikling

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningscentret samler forskere, praktikere og studerende, der arbejder med aktionsforskning og søger at styrke demokratisk samfundsudvikling.

Centrets formål er at styrke og udvikle aktionsforskning orienteret mod en demokratisk samfundsudvikling i et dansk, nordisk og internationalt perspektiv. Centret drives i tæt samarbejde mellem forskere fra Roskilde Universitet og partnere på University College Copenhagen, Aalborg Universitet, samt øvrige samarbejdspartnere på tværs af en række danske, scandinaviske og internationale uddannelsesinstitutioner.

Vision

Visionen bag Center for Aktionsforskning og Demokratisk Samfundsudvikling er at styrke og synliggøre en kritisk aktionsforskningsprofil. En profil der lægger vægt på, at aktionsforskning ikke blot er en metode til forskningssamarbejde mellem forskere og praktikere, men at forskningen også skal bidrage til demokratiske samfundsforandringer.

Centret søger med dets aktiviteter at binde forskere, praktikere og studerende sammen på tværs af institutioner og organisationer i både dansk og internationalt regi. Samtidig er det målet at skabe permanente samarbejdsrelationer mellem centret og demokratiske initiativer i det øvrige samfund.

Tilknyttede forskere

En række forskere fra Roskilde Universitet fra Roskilde Universitet ses i oversigten herunder. Forskere fra andre universiteter, og uddannelses- og forskningsinstitutioner tilnykket Center for Aktionsforskning og Demokratisk Samfundsudvikling findes på centrets hjemmeside: ruc.dk/forskere-i-center-aktionsforskning-og-demokratisk-samfundsudvikling

 

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller