Priser

Arbejderhistorieprisen

Finn M. Sommer (Modtager), 1998

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser