Velkommen til Roskilde Universitets forskningsportal

Forskningen ved Roskilde Universitet

Forskning ved Roskilde Universitet er tværvidenskabelig, involverende forskning, drevet af en grundlæggende nysgerrighed og problemløsende tilgang. Forskningen skaber bæredygtige løsninger på fremtidens store udfordringer til gavn for borgerne og samfundet og indgår som excellente trædesten i den fælles universitære søgen efter ny viden og erkendelse.

FNs Verdensmål

I 2015 vedtog 193 lande et sæt globale mål for at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Klik på et verdensmål og se, hvordan vores forskere bidrager til at nå målet. Registreringen af vores indsats opdateres løbende.

Samarbejde indenfor de sidste 5 år.

Klik på prikker og punkter for at få vist detaljer.

Søgeresultater