Beskrivelse

Donald Trumps første år som USA’s præsident har været et langt politisk stormvejr; ikke bare skaber Trump selv konstant turbulens, mange virksomheder har også bidraget til posturet. Nogle kritiserer Trumps politik direkte og konkret – bl.a. for indrejseforbuddet fra udvalgte muslimske lande. Andre er mere indirekte i deres kritik. Faktisk ville en del reklamer næppe blive set som kritiske, hvis det ikke var får det højt politiserede klima, der er opstået omkring den amerikanske præsident. I dag kan selv en hjertevarm og tilsyneladende apolitisk historie om et venskab mellem en præst og en imam, som den Amazon fortalte i en reklame fra november 2016, blive læst som en kritik af Trump. Samtidig kan det kan falde andre for brystet, at Amazon sælger Trump-relaterede produkter. Både pro- og anti-Trump aktivister har derfor opfordret til boykot af Amazon. Dette er kun et ud af en række eksempler, som gør det relevant at undersøge virksomhedernes kommunikative udfald mod Trump og offentlighedens reaktion på disse.

 

Teoretisk ser vi virksomheders anti-Trump reklamekampagner som en ny tendens inden for CSR, virksomheders sociale ansvarlighed, hvor virksomheder i stigende grad positionerer sig som eksplicit politiske aktører. Empirisk arbejder vi med et sæt af reklamer, der ikke begrænser sig til en snæver amerikansk kontekst, men både kommer fra og bliver debatteret i hele verden. Vi undersøger de forskellige kommunikative strategier, som virksomhederne benytter sig af, kvalitativt. Formålet er at afdække sammenhænge mellem virksomhedernes strategier og deres kommunikative kontekst. Hvor og hvorfor bliver et budskab opfattet som politisk? Og hvad er de offentlige reaktioner på virksomhedernes politiske budskaber?

Tendensen er, at virksomheder via direkte eller indirekte kritik af Trump søger at slutte sig til aktivistiske grupperinger for derved at skabe sig en ny offentlig position med dertilhørende taletid og handlerum. Det særligt interessante er her, om og hvordan det lykkes virksomhederne at etablere en troværdig position som politiske aktivister – ikke som et middel til social forandring, men paradoksalt nok for at opretholde virksomhedernes egen magt. 

https://www.dr.dk/radio/p1/kulturen-pa-p1/kulturen-pa-p1-31#!01:42:30

Emne

Hvordan positionerer virksomheder sig som politisk aktivistiske via anti-Trump budskaber?

Periode27 mar. 2018

Mediedækning

1

Mediedækning