Tolerance og respekt i skolen

Presse/medie

Beskrivelse

Vi lever i et pluralistisk samfund, hvor der kommer flere og flere kulturelle, etniske og religiøse forskelle.

Lektor Sune Lægaard fra Roskilde Universitet fortæller om, hvordan vi forholder os til disse forskelle enten med negativt ladet tolerance eller med positiv respekt.

Men ingen af delene er ifølge Sune Lægaard optimalt. Og han foreslår derfor høflighed som en gylden mellemvej til at vise formel respekt uden nødvendigvis at kræve positivitet over for forskellene.

Tolerance og respekt er to forslag til, hvordan vi bør forholde os til mangfoldighed i et pluralistisk samfund. Men tolerance og respekt er ikke uproblematiske:

De kan være uforenelige, da tolerance involverer en negativ holdning til forskelle, der kan udelukke positiv respekt. Desuden er tolerance pga. den negative holdning ofte for lidt til at sikre et socialt fællesskab. Hvorimod krav om positiv respekt ofte er for meget, da man ikke rimeligvis kan afkræve folk en positiv holdning til alle forskelle.

I skolen skal forskelle fungere sammen, og børn skal forberedes på livet som medborgere i et pluralistisk samfund.

Forelæsningen skitserer muligheden for 'høflighed' som en mellemvej mellem krav om tolerance og respekt, der kan undgå problemerne med disse krav. Og 'høflighed' er et bud på en borgerdyd, som skolen bør fremme blandt eleverne.

Litteratur til forelæsningen
Sune Lægaard: A Multicultural Social Ethos: Tolerance, Respect or Civility? I Gideon Calder & Emanuela Ceva (red.), Diversity in Europe: Dilemmas of differential treatment in theory and practice (Abingdon: Routledge, 2011), pp 81-96

Sune Lægaard: Recognition and Toleration: Conflicting Approaches to Diversity in Education?' Educational Philosophy and Theory, Vol. 42. No. 1, February 2010, pp. 22-37. Genoptrykt i Mitja Sardoc (red.). Toleration, Respect and Recognition in Education (Chichester: Wiley-Blackwell, 2010), pp 17-32.


Periode15 mar. 2011

Mediebidrag

1

Mediebidrag

Emneord

  • tolerance
  • respekt
  • skole
  • forskelle
  • multikulturalisme
  • høflighed