Skulder ved skulder - Øh, med hvem?

Presse/medie

Beskrivelse

Hvad vil det sige at være solidarisk? Lektor Søren Juul, Roskilde Universitet, har skrevet doktorafhandling om begrebeget solidaritet. Han mener, at solidaritet er det, der får samfundet til at hænge sammen som samfund. Men det handler om mere end bare at stå skulder ved skulder med ligesindede. Det handler om anerkendelse, retfærdighed og god dømmekraft, mener han, ligesom solidaritet i dag mest handler om at erkende og acceptere forskellighed. Søren Juul definerer derfor solidarisk handling som en, der "bygger på anerkendelse af den til enhver tid værende anden som en ligeberettiget og ligeværdig interaktionspartner." Et solidarisk samfund bygger på en retfærdig fordeling af de samfundsmæssige anerkendelsesbetingelser, og det er grundbetingelsen for integration og samfundsmæssig sammenhængskraft, vurderer Søren Juul.
Periode1 apr. 2011

Mediedækning

1

Mediedækning