Nanopartikler kan påvirke smådyr

  • Amalie Thit Jensen

Presse/medie

Beskrivelse

Nanopartikler bliver i stigende grad benyttet i produkter som skibsmaling, solcreme, sportstøj og elektronik, og dermed havner en del af nanopartiklerne i sidste ende i vandmiljøet. Hidtil har man haft begrænset viden om, hvilken påvirkning disse små partikler har i naturen, men i sin ph. d.-afhandling har postdoc Amalie Thit Jensen fra Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet undersøgt, hvordan nanopartiklerne spreder sig til dyr, der lever i sedimentet på bunden af havet eller søen.
Periode11 maj 2016

Mediedækning

1

Mediedækning