Modstandskamp på jysk

  Presse/medie

  Beskrivelse

  Modstandsfolk fra kampen mod den tyske besættelsesmagt i Jylland kommer til orde i en vellykket biografi og en mærkelig erindringsbog. Historikeren Claus Bundgård Christensen fra RUC anmelder Svend Ove Gade: Toldstrup – En biografi om en modstandshelt. Gyldendal. 215 sider og Peter Nørskov: Korttegneren og pressefotografen. Dramatiske beretninger om modstandskamp 1943-45. Hovedland. 171 sider. Bundgård skriver bl.a. om ”Toldstrup” at bogen er et glimrende eksempel på, at en biografi i høj grad kan være værd at læse – selvom den ikke fylder mange hundrede sider. Omkring ”Korttegneren og pressefotografen” er Bundgård mere forbeholden, for om end Bundgård kalder det "velkomment at historien om pressefotografen Hansen nu repræsenteres i en mere samlet form", så mener Bundgård også at anden halvdel af bogen "må betragtes som en af de mest mærkværdige beretninger om besættelsestiden, der er udgivet i mange år". Larsen var under krigen korttegner ved Århus Stiftstidende, hvorigennem han angiveligt fik kontakt til modstandsbevægelsen. Her tegnede han kort, der kunne bruges i forbindelse med sabotageaktioner. Larsen fungerede under krigen som en slags ensom ulv og blev ifølge ham selv involveret i den ene utrolige episode efter den anden. Bundgård skriver "at et gennemgående træk ved Larsens beretning er blodige ildkampe med tyske soldater og danske håndlangere. Hertil kommer flere tilfælde af forklædning i tyske uniformer. Samlet set forekommer disse beretninger, som Larsen delvist nedskrev på baggrund af drømme, besynderlige, og minder mest af alt om de kulørte sabotørromaner, der udkom i de første efterkrigsår". Claus Bundgård skriver endvidere "Et fascinerende træk ved besættelsen er de mange mennesker, som i denne periode vitterligt kom ud for begivenheder, der overgår fiktionens verden. Problemet er imidlertid, at Larsens erindringer er publiceret uden nogen form for dokumentation, da de opsigtsvækkende aktioner tilsyneladende ikke har efterladt sig nogen spor. Forlaget Hovedland og redaktør Peter Nørskov, der sågar er uddannet historiker, har i den grad svigtet både Larsen og Hansen. Faghistorikere med indsigt i perioden vil utvivlsomt betragte Larsens erindringer som et falsum, indtil der eventuelt kan præsenteres kilder, som understøtter beretningen. Modstandsveteranen Hansen, hvis fortælling der ikke hersker tvivl om, optræder nu i sammenhæng med en erindring, der vil blive læst med mistænksomhed. Af hensyn til både Larsen, Hansen og i respekt for modstandsbevægelsen burde bogen omgående trækkes tilbage, indtil der forhåbentlig kan præsenteres beviser for de særprægede historier"
  Periode10 jun. 2011

  Mediedækning

  1

  Mediedækning