Beskrivelse

Den europæiske Menneskerettighedsdomstol er i øjeblikket ved at afgøre, om Italien overtræder menneskerettighederne ved at hænge kors på væggene i klasseværelserne. Domstolens svar vil give et billede af, om staterne i fremtiden har ret til at fremhæve deres kristne kulturarv, eller om de skal være neutrale i forhold til religion. Det er Menneskerettighedskonventionens artikel ni om "retten til tanke-, ånds- og religionsfrihed", som ligger til grund for domstolens afgørelser i sager om religion. Denne dom er med til at definere domstolens afgrænsning mellem staten og det offentlige rum, påpeger professor Lisbet Christoffersen fra Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet.
Periode2 mar. 2011

Mediedækning

1

Mediedækning