Uddannelse og integration: Kulturmøde og didaktik

Pedersen, M. S. (Foredragsholder)

  Aktivitet: Tale eller præsentationForedrag og mundtlige bidrag

  Beskrivelse

  Erhvervsskoler, VUC og sprogcentre er vigtige veje for deltagerne frem mod videre uddannelse eller job på arbejdsmarkedet, og derfor også potentielt uddannelsesintsitutioner der kan bidrage til integration af indvandrere og flygtninge i det danske samfund. Men disse objektive muligheder synes ofte ikke at føre til subjektive realiseringer, hvilket kommer til udtryk i frafald og forsømmelser. For at forstå de barrierer og muligheder for integration i de tre uddannelsesformer, må spændingsfeltet mellem skolerne som institutionaliserede rammer for læring og de lærende subjekters læreprocesser undersøges. Dette indkredses i oplægget på tre niveauer: 1) De politisk fastlagte rammer for uddannelserne, 2) Kulturmødet i institutionerne, 3) Didaktikken. Det konkluderes at de tre uddannelsesformer med hver deres særlige identitet har gode muligheder for at bidrage til lærings- og integrationsprocesser i et livslang læringsperspektiv i den senmoderne globaliserede verden sådan som den udfolder sig i en dansk sammenhæng. Men de institutionalisserede rammer i form af nyliberal uddannelsespolitik, instititionel understrykkelse i form af monokulturel praksis og en individualiseret didaktik kan føre til en indsnævring af rummet for erfaringsbaserede læreprocesser, hvilket kan spænde ben for mulighederne. Skal mulighederne udnyttes og udfoldes, kræver det politiske, kulturelle og didaktiske modspil.
  Emneord: Integration, Voksenuddannelse, Politik, Kulturmøde, Didaktik
  Periode24 maj 2006
  BegivenhedstitelTegning til en fælles fremtid - hvordan kan voksenundervisning og folkeoplysning bidrage til etnisk integration?
  BegivenhedstypeKonference
  PlaceringKøbenhavn, Danmark

  Emneord

  • Integration
  • Voksenuddannelse
  • Politik
  • Kulturmøde
  • Didaktik