Syddansk Universitet

  Aktivitet: Besøger en ekstern institutionBesøger en ekstern, akademisk institution

  Beskrivelse

  At 'gøre' steder - turismeoplevelser og mobilitet

  Der er noget underligt med steder, de findes jo uden at være befolkede og forestillede, men alligevel ikke. I denne artikel vil jeg vise hvordan steder dårligt kan forstås uden at man ud over det fysiske og images også inddrager menneskers kropslige involvering, sociale relationer og erindringer. Når disse dimensioner indgår ender vi op med et helt andet (be)greb om steder. Det er en forståelse som gør det nemmere for os at forstå hvordan turister 'tager til', gennem og 'gør' steder - og derved gør dem til oplevelser undervejs. Det som virkelig udfordrer vor forståelse er dog hvordan denne konkrete og ret så mobile omgang med steder virker sammen med fantasier - hvad jeg vil kalde en 'fantastisk realistisk' bearbejdning af steder som spor af noget andet og mere. Netop i denne dobbelthed af stedets konkrete dimensioner og så de ikke mindre virkelige men dog fantasifulde forestillinger omkring stedet ligger øjensynlig nøglen til at forstå hvorfor så mange bliver med at mobilisere turististiske oplevelser af steder. Men det er samtidig en dobbelthed som rummer en teoretisk og endda videnskabsteoretisk vanskelighed i fuldt flor. Ikke blot må vi overskride images og fysikaliteter og tillægge en fænomelogisk tilgang til stedets kropslighed, socialitet og erindring. Vi er også uundgåeligt udleveret til fantasier og forestillinger, som i vor egen iscenesættelse og 'performance' bliver langt mere håndgribelige og realistiske, end vi måske ellers vil(le) være ved. Netop for at forstå dette må fænomenologien overskrides og tilføjes flere perspektiver. Efter indledningsvist at have overvejet hvordan vi 'gør' steder (do places) foretager jeg en slags gradvist begrebsudviklende rejse gennem tre turiststeder fra Allinge Havn, op over Hammershus slotsruin for at ende på Vikingeskibsmuseet i Roskilde; en rejse som efterhånden nærmer sig oplevelsen af kulturarv. Der er tale om en kritisk gentænkning af tidligere internationalt publiceret forskning fra disse steder. Foruden de kvalitative interviews og observationer som er gennemført med turister på disse steder, er det steder som forfatteren selv er knyttet til gennem gentagne besøg.
  Emneord: steder, turisme, mobilitet, kultur, fantasi

  Ph.d. kurset 'at opleve (på) stedet' ved MAST og Kulturarvens Forskerskole

  Syddansk Universitet, Esbjerg


  Periode4 okt. 20075 okt. 2007
  BesøgendeSyddansk Universitet

  Emneord

  • steder
  • turisme
  • mobilitet
  • kultur
  • fantasi