Sjette symposium for Sammenlignende Fagdidaktik (SFD6)

  • Peter Hobel (Arrangør)
  • Torben Spanget Christensen (Arrangør)
  • Helle Rørbech (Arrangør)
  • Niss, M. (Arrangør)

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangering af en begivenhedOrganisation og deltagelse i konference

Beskrivelse

Det sjette symposium har fokus på, hvordan fagdidaktisk viden produceres i samarbejde mellem praktikere og forskere.

Denne fagdidaktiske vidensproduktion kan foregå på i hvert fald følgende tre måder:
• Praktikere forsker i egen praksis inspireret af foreliggende forskning. Det kan ske i forbindelse med den daglige undervisning, og det kan ske i forbindelse med udviklingsarbejder. Praktikere genererer ny fagdidaktisk viden på baggrund af egne undersøgelser. Resultatet kan forelægges for forskere
• Praktikere og forskere samarbejder om interventioner eller aktioner. Interventionerne/aktionerne designes af forskeren eller forskeren og praktikerne i samarbejde. På baggrund af undersøgelserne producerer forskeren og praktikerne i samarbejde ny fagdidaktisk viden
• Forskeren gennemfører eksplorative studier i praksisfeltet og producerer på den baggrund ny fagdidaktisk viden, der forelægges og diskuteres med praktikere
I alle tilfælde er der tale om, at fagdidaktikken reflekteres. Der er dermed tale om fagperspektivering, idet deltagerne gennem det refleksive blik på faget overvejer, hvad det vil sige at kunne det pågældende fag på netop dette niveau. Gennem fagperspektiveringen bliver didaktiseringen af fag en transparent proces. Der kan blive tale om en sammenlignende fagdidaktisk proces, enten ved at forskellige projekter gennemført i forskellige fag sammenlignes, eller ved at ét projekt fagdidaktisk reflekterer flere fag. I denne proces vil der naturligvis kunne blive produceret ny fagdidaktisk viden.
På symposiet vil forskere, der har deltaget i projekter af ovennævnte karakter i bl.a. folkeskolen og i de gymnasiale uddannelser i symposiets hovedoplæg fremlægge deres fund og dels diskutere deres metodologiske tilgange og forskningsdesign, dels den ny fagdidaktiske viden, der er blevet skabt.
Periode2019
BegivenhedstypeSymposium
PlaceringOdense, DanmarkVis på kort
Grad af anerkendelseInternational