Beskrivelse

D. 17. marts 2017 besøgte Sandy Farquhar fra University of Auckland centeret (mail har været sendt ud til alle om dette). Vi fortalte om vores respektive forskningsprojekter og vil undersøge mulighed for at af-holde et større seminar sammen. Sandy har bl.a. med afsæt i Ricoeur analyseret metaforer i ECEC policy-dokumenter, og særligt værktøjskasse- og løftestangsmetaforerne i OECD´s Starting Strong III med un-dertitlen ”A quality toolbox for early childhood education and care”. En central pointe er at værktøjskas-se- og løftestangsmetaforen konstituerer uddannelse og pædagogik som en mekanisk virksomhed, der kan forbedres med tekniske virkemidler. Det udgrænser andre dimensioner af uddannelse (socialisation, demokrati, etc.), men det skjules med de positive associationer værkstøjskassemetaforen rummer (tænk bare på byggemand BOB – can we fix it – yes we can!). Sandy har efterfølgende sendt en række artikler, hun har været med til at skrive. De er vedhæftet. Vi diskuterede også de aktuelle udkast til revisioner af læreplaner i hhv. Danmark og New Zealand. Der er også lagt op til at Te Whariki skal forsynes med læ-ringsmål.
Periode17 mar. 2017
På besøg fraUniversity of Auckland (New Zealand)
BesøgsgradSenior Lecturer
Grad af anerkendelseInternational