Roskilde Universitet (Organisation)

  Aktivitet: MedlemsskabMedlemskab af forskningsnetværk

  Beskrivelse

  Sprogvidenskabelig Pragmatik

  Kernefeltet Sprogvidenskabelig Pragmatik: Pragmatisk funderet sprogvidenskab tager udgangspunkt i sprogets sociale og kommunikative karakter. En pragmatisk funderet sprogforskning er nødvendig for at kunne beskrive forhold af betydning for sproglig kommunikation på tværs af nationale, kulturelle, sociale og andre grænser, og for at øge vores forståelse af sprogets funktion som værdisymbol og identitetsskaber i det internationaliserede og mangesprogede samfund. En pragmatisk tilgang er også nødvendig for at kunne begribe sammenhængen mellem sprogbrug og sprogsystem og udarbejde sprogbeskrivelser der medtænker sprogets kommunikative og sociale funktion. I Roskilde Universitetscenters sprogforskningsmiljø har pragmatikken altid været i forgrunden (jf. ndf. om det internationale tidsskrift Journal of Pragmatics) og dannet grundlag for både de sprogbrugsanalytiske discipliner og for de mere systematiske discipliner som grammatik og tekstlingvistik. Kernefeltet Sprogvidenskabelig pragmatik arbejder på begge niveauer:1. Med et sociolingvistisk og kulturanalytisk fokus Forskning i sprogets funktion som værdisymbol og identitetsskaber bidrager til forståelsen af aktuelle sprogpolitiske og kulturelle problemstillinger. Det gælder uddannelsesområdet, hvor problemer omkring sprog og kultur præger det multietniske klasseværelse, og hvor det engelske sprog fortrænger dansk og andre sprog på de internationaliserede højere læreanstalter. Endvidere institutioner, virksomheder og sociale netværk, hvor kommunikation analyseres som led i sprogbrugeres konstruktion af sociokulturelle identiteter. I forskningen indgår sprog- og kulturpædagogik, samtaleanalyse, sprog- og kulturforandring og sprogpolitik. 2. Med fokus på funktionel pragmatik og lingvistikForskning på grundlag af et pragmatisk syn på grammatik fører til mere gennemskuelige sprogbeskrivelser der kan udmøntes i klarere fremstillinger og forløb i dansk- og fremmedsprogsundervisning, og i tekstanalytiske procedurer der tydeligere forbinder tekstforståelsesprocessen med sproglig viden. Tyngdepunkter er forskning i dansk grammatik og tekstlingvistik på et funktionelt-pragmatisk grundlag.
  Navn: Koordinator

  Body type: "Kernefelt" i RUC's forskningsprofil
  Periode1 okt. 2005 → …
  Sted for afholdelseRoskilde Universitet