Roskilde Universitet (Ekstern organisation)

 • Hans Peter Hansen (Medlem)

  Aktivitet: MedlemsskabMedlemskab af forskningsnetværk

  Beskrivelse

  Forskningscenter for Demokrati og Naturforvaltning

  Forskningscenter for Demokrati & Naturforvaltning bidrager til udviklingen af en dybere forståelse af, hvilke forhold i hhv. samfundet og naturen der er afgørende for en bæredygtig benyttelse af den danske natur. Forskningscenter for Demokrati & Naturforvaltning beskæftiger sig således med at belyse hvilke barrierer og muligheder der eksisterer for forskellige befolkningsgruppers indflydelse på og brug af dansk natur, og med hvilke måder og i hvilket omfang denne inddragelse og benyttelse kan foregå i forhold til overordnede samfundsmæssige målsætninger på natur og miljøområdet. Forskningscenter for Demokrati & Naturforvaltnings grundlæggende genstandsfelt er således vekselvirkningen mellem forvaltningen af naturen i dens lokale kontekst, og den overordnede politiske prioritering på forskellige institutionelle niveauer. Forskningscenter for Demokrati & Naturforvaltnings naturpolitiske perspektiv er den af Rio Konferencen igangsatte planlægningsmæssige forandring på natur- og miljøområdet. En forandring der betyder, at naturforvaltningen i højere og højere grad kommer til at hvile på en lokal forvaltning og involverende planlægning indenfor nogle nationale og overnationale målsætninger.
  Emneord: Demokrati, Naturforvaltning, Borgerdeltagelse, Planlægning
  Navn: Medstifter

  Body type: Forskningsnetværk
  Periode1 nov. 2002 → …
  Sted for afholdelseRoskilde Universitet, Danmark

  Emneord

  • Demokrati
  • Naturforvaltning
  • Borgerdeltagelse
  • Planlægning