Report on Reflective Teaching Workshop for Foreign Language Teachers in Relation to Foreign Language Training for Staff at Kaliningrad State University (Российский государственный университет им. Канта,филологический факультет)

  Aktivitet: Andet

  Beskrivelse

  Denne rapport omhandler et efteruddannelsesprojekt for fremmedsprogslærere i relation til deres undervisning af medarbejdere der deltager i et EuroFaculty projekt på Kaliningrad Statsuniversitet. Rapporten gennemgår faserne i efteruddannelsesprojektet: Identifikation af de anvendte undervisningsmetoder, refleksioner over praksis og eksperimenter med implementering af nye metoder. Der afsluttes med følgende anbefalinger til pædagogisk videreudvikling i den specifikke kontekst: På grundlag af erfaringerne fra workshoppen kan der der gives nedenstående anbefalinger, men det er vigtigt at understrege at da der kun er ét år tilbage af EuroFaculty-projektetet, er det begrænset hvad det er muligt at opnå inden for dette tidsramme.  a) Sprogbehovsanalyse: Der bør laves analyser af EuroFaculty-deltagernes sprogbehov i relation til projektetet, herunder idetificering af kommunikative målsituationer og kommunikative kompetencer i relation til disse situationer. Deltagerne cør inddrages i identificeringen af deres egne sprogbehov og have en kopi af undersøgelsen i deres sproglæringsportfolier. b) Ændret perspektiv på sproglæringsaktiviteter: Sproglæringsaktiviteterne bør i højere grad være rettet mod lørnernes kommunikative behov i forbindelse med deres profession og EuroFaculty-projektet. Et gradvis fokusskift fra en form-fokuseret til en indholds-baseret content-based tilgang bør foretages ved at eksperimentere med kommunikative problemløsningsopgaver. For at hjælpe lærerne med at gøre dette, bør de have adgang til bøger om brugen af kommunikative problemløsningsopgaver og lærebøger med kommunikative opgaver. c) Ændring af lørnernes "mentalitet". Lørnerne bør gøres opmærksom på og undervises i passende læringsstrategier for at opnå kommunikativ kompetence. Lørnerne bør gøres opmærksom på læringsformålet med læringsaktiviteterne og opmuntres til at forhandle aktiviteterne i overensstemmelse med deres egne behov. For at støtte dette bør der introduceres læringsportfolioer.
  Emneord: Fremmedsprogsundervisning
  Periode12 dec. 200517 dec. 2005

  Emneord

  • Fremmedsprogsundervisning