Psyche og Logos (Tidsskrift)

Aktivitet: Redaktionelt arbejde og fagfællebedømmelsePeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

Beskrivelse

Hvordan opfatter drenge og piger sig selv, og hvad er dominerende i selvopfattelsen? Unge går dagligt ind og ud af mange forskellige kontekster, hvor selvopfattelsen spiller en central rolle i deres liv og udvikling. De unge går i skole, er sammen med vennerne, dyrker sport, er optaget af deres fremtoning og får kærester, og samtidig er de stadig under indflydelse af forældrenes opdragelsesstil. Alle disse udfordringer kan give anledning til frustration og forvirring, men ikke desto mindre viser flere undersøgelser at typiske danske unge generelt har et højt selvværd og en positiv selvopfattelse på de fleste domæner. Longitudinelle studier analyserer disse spørgsmål både ved hjælp af kvantitative såvel som kvalitative metoder (Spaten, 2008, Spaten et al., 2008). Nærværende undersøgelse er gennemført med dataindsamling fra 216 unge i 9. klasse og 3.g. Der er dels indsamlet en række baggrundsvariable samt besvarelser på to nationalt og internationalt validerede spørgeskemaer: ”Self-Perception Profile for Adolescents”, (SPPA) og ”Authoritative Parenting Measure” (APM).

Fundene indikerer, at drengene generelt vurderer sig selv højere end pigerne på de fleste domæner, f.eks. skolekompetence, atletisk kompetence, fysisk fremtræden og globalt selvværd, mens pigerne vurderer sig selv højere end drengene på domænet adfærd. Artiklen diskuterer, hvad drengenes markant højere selvvurdering kan skyldes? Yderligere viser undersøgelsen, at drengene i højere grad end pigerne er opdraget efter den permissive stil med større uafhængighed, og pigerne i højere grad end drengene er opdraget efter den autoritative stil med større kontrol (Baumrind, 1991b). Endvidere diskuterer artiklen begrænsninger ved dette kvantitative studie og stiller forslag til yderligere forskning på området. Endelig trækkes tråde til tidligere empirisk forskning ligesom der fremsættes overvejelser om tværkulturelle forskelle.

 


Emneord: ungdom, selvopfattelse, opdragelse, forældre Titel: Psyche og Logos Undertitel: Psyche og Logos Antal sider: 52
Periode1 jan. 2010
Type af tidsskriftTidsskrift

Emneord

  • ungdom, selvopfattelse, opdragelse, forældre