Pilot-implementering af IT-understøttet shared care i Roskilde Amt

 • Maren Sander Granlien (Foredragsholder)

  Aktivitet: Tale eller præsentationForedrag og mundtlige bidrag

  Beskrivelse

  En undersøgelse af pilot-implementering af IT-understøttet shared care i Roskilde Amt

  Maren Fich Granliena, Sine Marie Øelunda, Louise Baunsgaard Kocha

  aInstitut for Datalogi og Kommunikation, Roskilde Universitetscenter, Roskilde, Danmark


  Introduktion

  Shared care er et område på vej frem. Shared care kan oversættes til sammenhængende patientforløb med den tilføjelse, at det gælder om at skabe sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorgrænser. Samarbejdet, som IT-understøttet shared care fordrer mellem den primære og den sekundære sektor, er langtfra problemfrit. Muligvis derfor er der endnu ikke lavet mange forsøg med IT-understøttet shared care på trods af de store fordele, der synes at følge med såsom øget kvalitet og effektivitet, besparelser mm. Hos EPJ-enheden i Roskilde Amt er der taget initiativ til et af Danmarks første IT-understøttede shared care projekter, omhandlende implementeringen af systemet DiabetesRASK/PRAKSIS udviklet af Rehfeld Partners. Systemet skal understøtte udveksling af data om diabetespatienter og er delvist implementeret på ambulatorierne i amtet. Endvidere er det hensigten at implementere det i almen praksis. Nærværende forfatteres opgave er at følge og evaluere projektet.

  Overordnet beskæftiger vi os med, hvordan IT-understøttet shared care bedst muligt kan implementeres og bringes i anvendelse. Vi ser på, hvad det kræver at få et tværsektorielt samarbejde til at fungere, og vi fokuserer hovedsageligt på at identificere nøglefaktorer, der påvirker implementeringen og anvendelsen af IT-understøttet shared care.

  Metode

  Da området er relativt uudforsket, er det vigtigt at have et solidt empirisk grundlag. For at opnå større forståelse for samt viden om den kontekst, systemet indgår i, har vi valgt en kvalitativ metodetilgang med aktiv deltagelse i implementeringsprocessen i almen praksis samt fokus på observationer og interviews. Dette kombineret med teori vil gøre os i stand til at sammensætte en teoretisk begrebsramme på baggrund af hvilken, vi vil afdække nøglefaktorerne.

  Den praktiske del af projektet er delt i 2 faser. Fase 1 (observation af brugen af systemet på 2 ambulatorier samt afprøvning af en prototype af praksisversionen på en bærbar computer hos 3 praktiserende læger) har flere funktioner f.eks. at give viden om domæne, arbejdsgange og rutiner samt de involverede parters holdninger til systemet. Derudover skal fasen give erfaringer og idéer til brug ved forberedelse af fase 2. Fase 1 er afsluttet juni 2005. I fase 2 skal systemet implementeres hos en udvalgt gruppe af praktiserende læger. Her vil systemet skabe forbindelse mellem de to sektorer således, at ambulatorierne og praksislægerne har adgang til, nu fælles, aktuelle patientdata. Formålet med fase 2 er bl.a. at afklare anvendeligheden af og holdningen til systemet i shared care sammenhæng samt en evaluering af selve implementeringsprocessen.

  Resultater

  Empirien fra fase 1 indikerer, at hvis shared care systemet skal accepteres og bruges, skal det tydeligt bidrage med mere, end den nuværende arbejdsgang gør. Hvorvidt brugerne tager systemet til sig afhænger af, om de kan se klare fordele, og at de føler, at der er taget hensyn til netop dem, deres arbejdsgange og vilkår. Det er derfor vigtigt, at der tænkes langsigtet, og at teknologiens muligheder udnyttes, selvom det koster flere penge i opstartsfasen. Ligeledes er det vigtigt, at der på overordnet plan tages nogle centrale beslutninger om at prioritere understøttelse af shared care samt tilføje de nødvendige midler til implementering. Endnu en afgørende faktor er klargørelse af det overordnede formål med systemet, idet de involverede parter har forskellige bevæggrunde for at bruge dette. Det er nødvendigt i forhold til implementeringen og styringen af denne, at der opstilles en klar prioritering af veldefinerede formål for de involverede parter, således at de er enige om, hvad systemet skal kunne, og hvilke fordele de kan forvente.

  Diskussion

  Ved at investere ekstra arbejde i udviklingen af systemet og i brugen af det, kan der høstes store fordele. Hvis et system, udover dataregistrering, også kan understøtte samarbejde, kommunikation og koordination mellem sektorerne, har det større chancer for at blive en succes. Denne mulighed for shared care har DiabetesRASK/PRAKSIS. Det kræver bl.a., at ansvars- og opgavefordelingen klarlægges i forhold til behandlingen, brugen af systemet og samarbejdet. Da systemet skal understøtte noget større end blot det ene ambulatorium eller den enkelte læges arbejdsgang, må et kompromis nødvendigvis komme på tale. Alle parters ønsker kan ikke tilgodeses, hvis systemet skal understøtte et samarbejde på tværs af sektorerne.

  Takord

  Tak for samarbejde til EPJ-enheden i Roskilde Amt, Rehfeld Partners, vores informanter på ambulatorierne og de praktiserende læger.

  Kontakt

  Maren Fich Granlien, maren@ruc.dk. Datalogi 42.1, Roskilde Universitetscenter, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde.


  Emneord: shared care, diabetes, it-understøttelse, tværsektorielt, elektronisk patient journal
  Periode25 aug. 2005
  BegivenhedstitelScandinavian conference on Health Informatics
  BegivenhedstypeKonference
  ArrangørAalborg Universitet
  PlaceringAalborg, DanmarkVis på kort

  Emneord

  • shared care
  • diabetes
  • it-understøttelse
  • tværsektorielt
  • elektronisk patient journal