ph.d. kursus: Viden i praksis - om forskningssamarbejde og videnskabsteoretiske grundproblematikker

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangering af en begivenhedDeltagelse i workshop, seminar og kursus

Beskrivelse

Det overordnede formål for dette kursus er at skabe et rum for fælles udforskning og debat omkring de mange udfordringer og dilemmaer, man kan støde på i samarbejdet mellem praksis og forskning.
Kurset tager udgangspunkt i en efterspørgsel på mulighed for at drøfte konkrete udfordringer ph.d.-studerende oplever, når de fx gennem empirisk forskningsarbejde samarbejder med parter fra praksis og herigennem udvikler forskellige former for samarbejdskonstellationer omkring deres forskning. Mange projekter er i dag karakteriseret ved decideret samfinansiering, aftaler om hvordan forskningen skal indgå i og bidrage til andre processer typisk i forbindelse med praksisudvikling, afklaringer, praksisnære undersøgelser, evalueringer mm.
Samtidig oplever mange ph.d.-studerende et pres for at skulle arbejde ’videnskabeligt ’på særlige måder og fremhæver modsætninger mellem samarbejdskonstellationer og særlige krav til videnskabelighed, generalisering, teori- og begrebsudvikling.
Kursets undervisere ser en nær sammenhæng netop mellem forskellige opfattelser af ’viden’ og ’vidensskabelse’ og forskellige opfattelser af forskningssamarbejde og forholdet mellem forskellige parter i et forskningsprojekt – samt forskellige opfattelser af forholdet mellem teori og praksis. Der tages således udgangspunkt i en tilgang til viden og teori som forankret i social praksis, hvilket får betydning for perspektiver på forskningssamarbejde, analyse og almengørelse/generalisering.
Når vi som forskere involverer os i et praksisfelt, samarbejder vi med en praksis, der er karakteriseret ved modsætninger og konflikter (ligesom forskning kan karakteriseres sådan). Forskningen bliver ’viklet’ ind i disse – den bliver på en gang en del af disse processer, en måde at reflektere og undersøge dem på og den kan blive et bidrag til forståelse og udvikling i praksis. Selve forbindelsen mellem forskning og praksis er dog også forbundet med problematikker og konflikter herom, hvilket har betydning for vort samarbejde og for forholdet mellem forskere og professionelle i praksis. Spørgsmålet bliver bl.a. hvordan vi som forskere kan lære af og udvikle viden på baggrund af disse forskelle og eventuelle konflikter både i praksis og på tværs af forskning og praksis.
Med baggrund i praksisfilosofi (fx Juul Jensen, Ollmann, Taylor ) og praksisteori (fx Lave, Axel) og subjektvidenskab (fx Holzkamp, Dreier) lægger underviserene op til både at tage videnskabsteoretiske grundproblematikker op og til at drøfte helt konkrete udfordringer og dilemmaer i forskningssamarbejde.
Det kan være spørgsmål som: Når vi taler om at skabe viden gennem samarbejde – hvad er da den videnskabsteoretiske baggrund for det? Når vi samarbejder om et fælles projekt hvordan da se på vore ansvars- og arbejdsfordelinger – hvem gør hvad? Og hvordan analysere forskellige vidensformer eller forskellige perspektiver på samme problematik? Hvordan kan vi forstå og forholde os til forskellige formål og ønsker for hvad der skal komme ud af projektet? Hvordan begrebssætte forbindelsen mellem videnskabsteoretiske problemstillinger og praktiske og organisatorisk spørgsmål knyttet til forskningssamarbejde?
Periode2 maj 20193 maj 2019
BegivenhedstypeKursus
Grad af anerkendelseNational