Oversættelse af meningsfulde, involverende og målbare sikkerhedstiltag i bygge-og anlæg, slutrapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden

Aktivitet: Rådgivning

Beskrivelse

Bygge- og anlægsbranchen, både i Danmark og udlandet er udfordret af forholdsvis mange
arbejdsulykker sammenlignet med andre brancher. Den forhøjede ulykkesrisiko har ført til et øget
fokus i branchen på at skabe arbejdsmiljøforbedringer, der kan højne sikkerhed og sikkerhedskultur
i branchen. I den forbindelse er der sket en større professionalisering af arbejdsmiljøarbejdet, og
samtidigt er der også indført diverse metoder og tiltag, der konkret skal forbedre sikkerhed og
sikkerhedskultur ved at integrere en flerhed af metoder i arbejdsmiljøarbejdet. Samtidigt viser
forskning, at det professionaliseringen af sikkerhedsarbejdet med mere systematik og fokus på de
formelle aspekter af sikkerhedsarbejdet kan opleves afkoblet fra, og som en forhindring for,
udførelsen af de daglige opgaver i branchen, specielt set fra de faggruppers side der er tættest på det
udførende arbejde. Forskellige faggrupper kan opleve forskellige behov for tiltag, og have
forskellige opfattelser af og definitioner på, hvad sikkerhed er, og behovet for 'større sikkerhed' kan
derfor ikke altid overkommes ved bedre implementering og overholdelse af tiltag og krav. Snarere
kan der være tale om at disse sikkerhedstiltag behøver en bedre 'oversættelse' for, at der sker en reel
implementering af planlagte sikkerhedstiltag.
Det overordnede formål med dette projekt var derfor at udvikle en metode til oversættelse af
sikkerhed i bygge -og anlægsbranchen baseret på principper fra oversættelsesteori og
medarbejderinddragelse. Metoden til oversættelse af sikkerhed skulle hjælpe med at
oversætte arbejdsmiljølovgivningen til meningsfulde tiltag med henblik på at få en bedre sikkerhed
og arbejdsmiljø på pladsniveau. Projektets formål var at afprøve metoden og undersøge
hvorvidt, og hvordan, metoden virkede.
Periode1 aug. 2023
Arbejd forArbejdsmiljøforskningsfonden , Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • oversættelse
  • implementering
  • sikkerhed
  • Sikkerhedspolitik
  • regelimplementering
  • vidensoverførsel
  • knowledge transfer
  • bygge og anlæg
  • byggeri
  • byggepladser