Mere natur i Danmark på kort og på længere sigt

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangering af en begivenhedOrganisation og deltagelse i konference

Beskrivelse

Center for Natur og Nationalparkforskning (CNNF)

CNNF-seminar fr. d. 8.november 2019 kl. 13-17, Kort- og Stensalen, Bygning 02, Roskilde Universitet:
Mere natur i Danmark på kort og på længere sigt – natur- og nationalparkernes rolle
Program (oplæg 20 min. spørgsmål og kommentarer 5 min.):
13.00-13.10 CNNF, RUC: Velkomst.
13.10-13.35 Rune Engelbrecht, Humanisme.dk: Udvikling af såkaldte natur-nationalparker i Danmark.
13.35-14.00 Lone Kristensen, KU: Langsigtede muligheder for mere natur og bæredygtig
landskabsudvikling gennem udlægning af arealer til natur- og nationalparker.

14.00-14.30 Pause
14.30-14.55 Jesper Brandt, RUC: Natur- og nationalparkernes udvikling i lyset af FNs biodiversitetskonvention og bæredygtighedsdagsordener
14.55-15.20 Finn Arler, AAU: Hvilke typer af natursyn og syn på demokrati brydes i disse år omkring
den fremtidige arealanvendelse og synet på natur- og nationalparkernes funktion i
samfundet?

15.20-16.00 Paneldebat.
16.00-17.00 Uformelt, fagligt samvær med vin o.a. drikke, æbler og så vidt muligt bæredygtige snacks!
Ordstyrer: Peder Agger
Seminaret er åbent for alle, og gratis. Af hensyn til det praktiske arrangement vil vi være glade for en tilmelding snarest og senest d. 5. november på brandt@ruc.dk.

Baggrund:
Efterårets CNNF-seminar vil være koncentreret om fire problemstillinger, som centret allerede nu kan se bliver centrale for diskussionen af den evaluering af af nationalparkloven, der er under udarbejdelse efter anbefaling fra Rigsrevisionen, i forlængelse af deres kritiske bemærkninger om etableringen af nationalparker i Danmark (2013-14).
1. Kan der på statslige samt fælles- og fondsejede naturarealer på kortere sigt udlægges ”natur-nationalparker”, så man her igennem kan sikre større og mere sammenhængende naturarealer i Danmark?
2. Hvordan kan der indenfor de eksisterende nationalparker på længere sig skabes større og bedre sammenhæng mellem parkernes naturarealer? Og kan parkerne på den måde komme til at fremstå som modeller for en bæredygtig arealanvendelse med en højere biodiversitet - også uden for nationalparkerne?
3. Hvordan har FN sbiodiversitetskonvention og bæredyghedsdagsrodener påvirket udviklingen af natur- og nationalparker?
4. Hvilke natursyn brydes i disse år i diskussionen om fremtidens arealanvendelse og udviklingen af natur- og nationalparker?

Periode8 nov. 2019
BegivenhedstypeSeminar
PlaceringRoskilde, DanmarkVis på kort
Grad af anerkendelseNational