Heldannelsens folkeskole: Kampskrift for Unytten!

  • Jens Skou Olsen (Foredragsholder)

Aktivitet: Tale eller præsentationForedrag og mundtlige bidrag

Beskrivelse

Med konferencen Heldannelsens folkeskole - om en bæredygtig balance mellem kundskaber og dannelse vil vi med 10 oplæg få beskrevet dannelsens mange facetter, som oplægsholderne og vi mener, det er vigtigt, børnene ikke kun stifter bekendtskab med, men også tilegner sig, så de bliver bedre rustet til at være børn, unge og senere voksne i et demokratisk samfund. Et samfund, hvor der hviler en forpligtelse på den enkelte om at være ikke kun vidende, men også forstandigt handlende.
Vi håber, deltagerne vil være aktivt spørgende og meningssupplerende, så vi efter konferencen med stor styrke kan kræve, at dannelsesperspektivet kommer i fokus i diskussionen om formå- let med folkeskolen. Tanken hermed er, at vi får skabt et perspektiv, der peger videre end blot basale kompetencer, og at der derved sættes en horisont for skolens dannelsesprojekt, der rækker langt længere end opnåelsen af en række faglige delmål.
Vi håber også med konferencen at få markeret, hvor ødelæggende NPM og konkurrence- statstænkningen er for den demokratiske dannelse. Det herskende menneskesyn gør børn til objekter. Et humanistisk paradigmes menneskesyn anerkender, at børn - at vi alle - er både ob- jekter og subjekter. Det enkelte menneske har en værdi i sig selv.
Oplæggenes omdrejningspunkter bliver således en samlet dannelsestanke i folkeskolen, der forbereder børnene til handling – så de lærer at bruge både forstand og fornuft i et almendan- nende perspektiv. Målet skal være udviklingen af myndige borgere og ikke konkurrencestats- trænede nytteindivider. Vi skal sikre en stærk syntese af arv og fremtid.

Musikken har ét centralt, magisk budskab til os, og det handler om unytte. Ikke egennytte, ikke almen- nytte, men unytte. Levende rytmer, toner og klange, som klinger uden tanke på hverken sig selv eller på nytte. I vores kulturs forelskelse i bæredygtighed overhører vi barnets spørgsmål: hvorfor skal livet bæres - skal det ikke hellere væres? Vi skal ikke bære musikken, og musikken bærer ikke os - i det musi- ske bliver det tunge let, og det uoverkommelige lader sig uden videre gøre. Giver det mening at tale om "en bæredygtig balance mellem kundskaber og dannelse"? Nej, dannelsen kommer til verden igen- nem kundskaberne på samme måde, som musikken kommer til verden igennem musikinstrumentet - og det allerbedst som uforfærdet, væredygtig unytte!
Periode25 nov. 2014
BegivenhedstitelHeldannelsens folkeskole: om en bæredygtig balance mellem kundskaber og dannelse
BegivenhedstypeKonference
ArrangørTænketanken SOPHIA
PlaceringKøbenhavn, DanmarkVis på kort