Fratrædelsesforelæsning: Nationalparker i Danmark - Hvad er meningen?

Aktivitet: Tale eller præsentationForedrag og mundtlige bidrag

Beskrivelse

Jesper Brandt har valgt at gå på pension pr. 1 maj 2016, og afholder i den anledning aftrædelsesforelæsning fredag d. 29 april med efterfølgende reception. Jesper Brandt er professor i Ressourcer, Miljø og Regionaludvikling, og har - afbrudt af en kortere ansættelse på Landbohøjskolen i 1994-95 - været ansat på Roskilde Universitet siden 1974, med undervisningsforpligtigelser på geografiuddannelsen og den naturvidenskabelige basisuddannelse. Han har i sin forskning hovedsageligt arbejdet med landskabsøkologiske og historisk-geografiske emner omkring udviklingen af det åbne land. Centralt har været udviklingen i 1980erne og 1990erne af et overvågningssystem for småbiotoper i agerlandet (sammen med biologen Peder Agger), der siden 2004 er indgået i det statslige naturovervågningsprogram NOVANA. Internationalt førte dette arbejde til et mangeårigt engagement i udviklingen af det tværfaglige forksningsfelt landskabsøkologi indenfor The International Association for Landscape Ecology, IALE. I de senere år har han især arbejdet med teori og metode bag forvaltning af ’multifunktionelle landskaber’, bl.a. med henblik på at skabe bæredygtig regional udvikling i natur- og nationalparker, især i tilknytning til EU-projektet ”Parks & Benefits”.: Flersidig arealanvendelse har i stigende udstrækning vist sig relevant, som alternativ til den dominerende ensidige zonering af arealer til landbrug, byudvikling, rekreation og natur, som kun i ringe grad tillader en mobilisering af landskabets mangeartede mulige økosystemtjenester. Det har endvidere ført til en række geografiske studier af de danske godser, hvis flersidige driftsstruktur og udviklingstræk adskiller sig markant fra det øvrige strukturrationaliserede landbrug i Danmark. Han er medstifter af Center for Natur- og Nationalparkforskning ved Roskilde Universitet, og er i februar 2016 trådt ind i rådet for den nyoprettede Nationalpark Skjoldungernes land, som repræsentant for Roskilde Universitet. I den anledning inviterer instituttet til Jesper Brandts aftrædelsesforelæsning NATIONALPARKER I DANMARK – HVAD ER MENINGEN? Danmark er Europas mest intensivt dyrkede land og der er ikke mange steder, naturen kan udfolde sig frit og uhæmmet. Efter flere generationers mislykkede forsøg blev der i 2007 vedtaget en lov om nationalparker og siden er der foreløbigt under ganske store fødselsvanskeligheder anlagt 4 nationalparker i landet, senest Nationalpark Skjoldungernes land, der strækker sig fra skovene nord for Skjoldenæsholm og til den sydlige del af Roskilde Fjord. Danske nationalparker følger ikke ikke internationale normer for etablering og forvalt-ning af nationalparker, da parkerne ikke har nogen forvaltningsmæssige beføjelser over parkernes areal. De udpeges af Miljøministeren i samråd med de forligspartier, der stod bag lov om nationalparker. Fra Friluftsrådet og i turistindustrien har der været stor interesse for udviklingen af nationalparker, og lokalt har det sat en række spændende projekter igang. Men udviklingen af nationalparker har også været under skarp kritik af rigsrevisionen, der ikke mener, at der er taget tilstrækkeligt hensyn til de basale ønsker om større og mere sammenhængende natur, der angives i loven om Nationalparker. Hvad er meningen med national-parkerne? Hvilke interesser varetager de? Kan de reelt bidrage til naturens forbedring i parkerne? Og hvilke øvrige perspektiver kan de på længere sigt måske åbne op for? Aftrædelsesforelæsningen vil foregå i Geofagsalen, bygning 02 fredag d. 29 april 2016, kl. 14. Instituttet er efterfølgende vært ved en reception i kantinen i bygning 02
Periode29 apr. 2016
BegivenhedstitelFratrædelsesforelæsning for Jesper Brandt
BegivenhedstypeForelæsning
Grad af anerkendelseLokal