Fra periferi til centrum (fagfællebedømt): Subjektivitet og empowerment i andetsprogsundervisningen

Aktivitet: Tale eller præsentationForedrag og mundtlige bidrag

Beskrivelse

I dansk som andetsprog for voksne på sprogcentre i Danmark er der en lang tradition for at tilrettelægge undervisningen ud fra kommunikative principper på grundlag af det sprog- og læringssyn der er indeholdt i SLA-paradigmet med anvendelse af task og sproglig opmærksomhed. En sådan undervisning åbner for at give learnerne målrettede kommunikative kompetencer rettet mod de sprogbrugssituationer de kommer ud for i deres dagligdag – og som de er beskrevet i læreplanerne. I forbindelse med et udviklings- og forskningsprojekt med en gruppe undervisere på et dansk sprogcenter har det vist sig at kursisterne i deres sproglige interaktion inddrager erfaringer (livshistoriske erfaringer, sproglæringserfaringer, hverdagserfaringer, erfaringer med usikker fremtid osv.) som er både kontekstualiserede, og som omfatter identitetsprocesser – men som dukker op i ”udkanten” af det kommunikative læringsrum, og derfor højst inddrages som led kursisternes kommunikative kompetenceudvikling. Spørgsmålet er så om en mere holistisk erfaringsbaseret sproglæringsproces – baseret på et økologisk sprogsocialiseringsparadigme (van Lier, Kramsch) - der bidrager til kursisternes empowerment, affordance (van Lier) og investment (Norton), kan udvikles på grundlag af task-baseret kommunikativ undervisning og rummes inden for de eksisterende rammer for sprogcentres arbejde, eller om det kræver ny pædagogisk praksis pg ændrede institutionelle rammer. Oplægget vil diskutere dette med udgangspunkt i erfaringer fra udviklings- og forskningsprojektet.

I dansk som andetsprog for voksne på landets sprogcentre er der en lang tradition for at tilrettelægge undervisningen ud fra kommunikative principper på grundlag af det sprog- og læringssyn der er indeholdt i SLA-paradigmet med anvendelse af task og sproglig opmærksomhed. En sådan undervisning åbner for at give learnerne målrettede kommunikative kompetencer rettet mod de sprogbrugssituationer de kommer ud for i deres dagligdag – og som de er beskrevet i læreplanerne. I forbindelse med et udviklings- og forskningsprojekt med en gruppe undervisere på et dansk sprogcenter har det vist sig at kursisterne i deres sproglige interaktion inddrager erfaringer (livshistoriske erfaringer, sproglæringserfaringer, hverdagserfaringer, erfaringer med usikker fremtid osv.) som er både kontekstualiserede, og som omfatter identitetsprocesser – men som dukker op i ”udkanten” af det kommunikative læringsrum, og derfor højst inddrages som led kursisternes kommunikative kompetenceudvikling. Spørgsmålet er så om en mere holistisk erfaringsbaseret sproglæringsproces – baseret på et økologisk sprogsocialiseringsparadigme (van Lier, Kramsch) - der bidrager til kursisternes empowerment, affordance (van Lier) og investment (Norton), kan udvikles på grundlag af task-baseret kommunikativ undervisning og rummes inden for de eksisterende rammer for sprogcentres arbejde, eller om det kræver ny pædagogisk praksis pg ændrede institutionelle rammer. Oplægget vil diskutere dette med udgangspunkt i erfaringer fra udviklings- og forskningsprojektet.
Periode14 jun. 2013
BegivenhedstitelNORDAND 11: Den 11:e konferensen om Nordens språk som andra- och främmandespråk
BegivenhedstypeKonference
PlaceringStockholm, SverigeVis på kort

Emneord

  • Andetsprog
  • empowerment
  • affordance
  • investment
  • kommunikativ undervisning
  • Secon Language Acquisition