FP7 reference gruppen for Environment (Ekstern organisation)

Aktivitet: MedlemsskabMedlemskab af udvalg, råd og nævn

Beskrivelse

Referencegruppen anvendes til at give FI en dybere indsigt i danske
forskningsmressige styrker og potentialer og dermed skabe grundlaget for danske
prioriteringer i arbejdsprogrammerne i FP7.
Referencegrupperne spiller en srerlig rolle i forbindelse med udarbejdelsen af
danske indspil til nye arbejdsprogrammer. Gruppen danner her grundlaget for
FI's danske indspil til forhandlingerne med Kommissionen.
Periodeokt. 2010feb. 2013
Sted for afholdelseFP7 reference gruppen for Environment