Forskergruppe i affekt (Ekstern organisation)

  Aktivitet: MedlemsskabMedlemskab af forskningsnetværk

  Beskrivelse

  Forskergruppe i affekt er en tværfaglig og tværuniversitær forskergruppe, som arbejder i krydsfeltet mellem affektstudier, kønsforskning, queerteoretiske- og postkoloniale studier, kunsthistorie, medieforskning og kritisk adoptionsforskning.

  I en tid hvor følelser indtager en stadig større rolle i det politiske rum sigter forsknings-gruppen på kritisk at undersøge, hvordan følelser og affekter fremtræder i og samtidig konstituerer det sociale felt. Med inspiration fra forskellige affektteoretiske traditioner har forskergruppen fokus på, hvad følelser gør - dvs. hvordan de performativt handler. Gruppens forskelligartede analytiske tilgange forenes i en interesse for at undersøge, hvordan affekter er med til at skabe subjekter og relationer, hvordan de kan mobilisere så vel som forhindre handling, og på hvilke måder de ’klistrer’ og ’klistres’ til forskellige kroppe og sociale positioner. Forskergruppe i affekt undersøger hvorledes affekter og følelser, som kropsligt situerede erfaringer, citerede narrativer og kulturelle tegn skaber betydninger på tværs af det individuelle og strukturelle niveau. Gennem sit arbejde søger gruppen at udvikle en mere sofistikeret forståelse af følelsernes betydning i det sociale felt. Dette gøres bl.a. ved at udvikle teoretiske og metodiske tilgange, som gen­tænker relationen mellem det private og det offentlige, det personlige og det politiske.

  Forskergruppen har blandt andet undersøgt problemfelter som; transnational adoption som en affektiv økonomi; internettet som terapeutisk rum; kærlighed som redskab for aktivistisk mobilisering; begærets rolle i politisk kunst og performance; homoseksuali-tetens funktioner i narrativer om national tilknytning, og meget andet.

  Gruppen planlægger en antologi med eksempler på anvendt affektforskning. Arbejdstitel: Affektteori på arbejde.

  Gruppen består af:
  Lektor, ph.d. Mons Bissenbakker, Center for Kønsforskning, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

  Adjunkt, ph.d. Mathias Danbolt, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet,

  Adjunkt, ph.d. Lene Myong, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.

  Adjunkt, ph.d. Michael Nebeling Petersen, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.

  Adjunkt, ph.d. Tobias Raun, Kommunikation, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet.

  Body type: Forskningsgruppe
  Periode20102017
  Sted for afholdelseForskergruppe i affekt