De sunde overvægtige børn: Sundhedspædagogiske potentialer i arbejdet med overvægtige børn

  Aktivitet: Tale eller præsentationForedrag og mundtlige bidrag

  Beskrivelse

  Ph.d.-afhandlingen er et sundhedspædagogisk studie af overvægtige børn på kommunale sundhedskurser og i hverdagslivet. Afhandlingen undersøger, hvordan overvægt som et sundhedsmæssigt og samfundsmæssigt problem konstrueres i spændingsfeltet mellem politiske sundhedsstrategier, sundhedspædagogiske indsatser og i overvægtige børns hverdagsliv. Afhandling undersøger endvidere, hvad bestemte fortællinger, antagelser, fordømmelser, målsætninger, strategier og tilgange til overvægt og overvægtige mennesker gør, når vi ønsker at forebygge og sundhedsfremme de overvægtige børn, der er udpeget til at have et særligt sundhedsproblem.

  Afhandling undersøger således, hvordan konstruktioner af overvægt som et individuelt og samfundsmæssigt problem bliver formet gennem diskursive fortællinger om det sunde liv og den gode borger, og hvordan disse diskurser former kommunale sundhedspædagogikker og overvægtige børns selvforståelser.

  Afhandlingen er bygget op omkring en socialkonstruktionistisk forståelses-ramme og har med udgangspunkt i Foucault-inspirerede teorier omkring begrebet ’biopædagogik’ sat fokus på, hvordan herskende biomedicinske sundhedsdiskurser er med til at konstruere overvægtige børn som f.eks. usunde, ensomme, inaktive, uvidende og inkompetente til at træffe sunde valg. Derfor tilbydes børnene kurser, fordi de vurderes til at være børn med særlige sundhedsbehov.

  Afhandlingen belyser, hvordan herskende sundhedsforståelser af overvægt leder til, at sundhedspædagogiske indsatser bygges op omkring en mangeldiskurs, der påpeger alt det, som de overvægtige børn på forhånd formodes at mangle eller have brug for for at blive sunde.

  Afhandlingen diskuterer mulighederne for at konstruere overvægtige børn som sunde ved at bringe alternative sundhedsforståelser samt dialogorienterede og inddragende sundhedspædagogikker i spil. Dette gøres ved at integrere de brede, åbne og positive sundhedsforståelser og undersøge, hvordan disse inviterer til at arbejde med eksisterende sundhedsressourcer, som de overvægtige børn kan siges at besidde trods overvægt. Denne tilgang muliggør en sundhedspædagogik, der f.eks. i en Aron Antonovsky's forstand betoner alt det, der allerede gør sund og/eller virker sundhedsfremmende i hverdagslivet.

  Afhandlingen bygger på analyse af kommunale sundhedsdokumenter samt analyser baseret på observation af kommunale sundhedskurser. Endvidere inddrages de overvægtige børn som en aktiv stemme via foto-eliciterede interviews og præsenterer overvægtige børns forståelser af muligheden for at være et sundt barn trods overvægt. Afslutningsvist diskuterer afhandlingen perspektiverne i at skabe fundamentalt anderledes sundhedspædagogiske indsatser for overvægtige børn, der bygger op og bygger videre frem for at bryde ned. Det skaber mulighed for at arbejde med et sundhedspædagogisk udgangspunkt, der således betragter overvægtige børn som allerede værende sunde - heraf titlen: De sunde overvægtige børn.


  Forskningsnetværket for Medicinsk filosofi/humanistisk sundhedsforskning, Aarhus Universitet
  Periode8 nov. 2012
  Sted for afholdelseUkendt ekstern organisation, Danmark

  Emneord

  • sundhedspædagogik
  • biopædagogik
  • overvægtige børn
  • hverdagsliv
  • kommunale sundhedskurser
  • Governmentality
  • sundhedspolitik