CRIS samarbejdet i universitetsbibliotekssektoren -nu og fremadrettet. DEFF-projekt

 • Nils Thidemann (Deltager)
 • Nicolaj Veje Petersen (Deltager)
 • Gert Poulsen (Deltager)
 • Lise Ingemann Mikkelsen (Deltager)
 • Adrian Price (Deltager)
 • Liselotte Nielsen (Deltager)
 • Schelde, S. L. (Deltager)
 • Anne Thorst Melbye (Deltager)

Aktivitet: Andet

Beskrivelse

Universiteterne har gennem en årrække anvendt Pure til forskningsregistrering og forskningsformidling. I stort omfang står universitetsbibliotekerne for det administrative og centrale arbejde med Pure, ikke mindst i forhold til publikationsregistreringen. I mange år blev Pure udviklet løbende i et tæt samarbejde mellem leverandøren og de danske universiteter, b.la. med støtte fra DEFF. Der har løbende være udviklet på Pure og Pure samarbejdet blandt andet via flere DEFF projekter. Der er dog sket meget siden anskaffelsen af Pure i form af f.eks. øget fokus på forskningsregistrering, bibliometri, BFI, Open Access Indikator, UC’ernes anskaffelse af Pure og Elseviers opkøb af Atira.

Universiteternes løsninger er tilpasset lokale behov og det organisatoriske set up er målrettet ønsker og behov hos de enkelte universiteter. Nogle har således centraliseret forskningsregistreringen, andre delvis centraliseret og andre igen kører med lokal registrering i henhold til universiteternes ønsker. Men spørgsmålet er, om der, trods forskellighederne, ikke kan samarbejdes mere end vi gør i dag?

I projektet afdækkes universitetsbibliotekernes arbejde inden for organisering, arbejdsprocesser, tekniske løsninger og integrationer, forskningsformidling, arbejdsprocesser, dataindhold og kvalitet. Afdækningen baseres på såvel kvalitative som kvantitative studier, og baseres således på interview og spørgeskemaundersøgelser med flere nøglemedarbejdere og ledere på alle universitetsbibliotekerne og universiteter. Det betyder, at de både på det praktiske og strategiske niveau inddrages for at give det bedst mulige billede af det nuværende setup og det bredest mulige input til drøftelse af fremtidige muligheder.
Periodejan. 2018jul. 2020
Grad af anerkendelseNational

Emneord

 • Bibliometri
 • Forskningskommunikation
 • Konsolidering
 • Open Access
 • Søgning